onsdag 20 oktober 2021

Teaterrecension: " Elektra"/ Författare: Hugo von Hoffmansthal/ Dramaten i Stockholm onsdagen den 211020/ Recension skriven av: Marika Frykholm

 Jag har varit på föreställningen: " Elektra", av författaren: Hugo von Hoffmansthal här spelad av Dramaten skådespelare, Rebecka Hamse, bland andra tre stycken oerhört begåvade skådespelare, en kvinna till och en man, den manlige skådespelaren som här spelar Elektras bror; Oreste, nyss hemkommen från kriget. 

Historien är välkänd från  den grekiska antika författaren Sofokles drama: Elektra vill hämnas sin fars Agamnenons död som Elektras mor, Klytaimestra lät döda på grund av att kung Agamemnon lät döda deras dotter, Ifigenia för att hålla sig väl hos gudarna och kunna vinna det Trojanksa kriget. Elektra vill hämnas sin far kung Agamemnons död och struntar i praktiken att hennes far, kung Agamemnon lät döda hennes syster, Ifigenia för att hålla sig väl hos gudarna för att kunna vinna det Trojanska kriget. Elektras bror, Oreste som alla tror har dött i kriget återvänder och har ihjäl allihopa. 

Hugo von Hoffmansthals pjäs: " Elektra" står till grund för operan " Elektra" av kompositören Richard Strauss. 

I programbladet till Dramatens föreställning av Hugo von Hottmansthals pjäs: " Elektra" står att läsa att Hugo von Hoffmansthal då han höll på att arbeta med " Elektra", läste Willliam Shakespeare`s  historiska drama: " Richard den 3:e", och kom fram till att  hans " Elektra" måste låna drag av William 
Shakespeare`s: " Hamlet": 

Det står också nämnt i programbladet till Dramatens föreställning av: " Elektra" att begreppet " Elektrakomplex" " myntades av den Carl Gustaf Jung år 11913"; referat från programbladet till kvällens föreställning av: " Elektra". Samt, detta är referat från  programblladet av Dramatens: " Elektra"", att begreppet : " Elektrakomplex", detta enligt programbladet är: " Den kvinnliga motsvarigheten till begreppet: " Oidpuskomplex". Det vill säga för den oinvigde: Kung Oidpus blir förutspådd då han är spädbarn att han ska låta, " döda sin fader och äkta sin moder": Vilket också sker. 

Jag vill varmt rekommendera alla att så länge det är möjligt gå och se på Dramatens föreställning av Hugo von Hoffmansthals pjäs: " Elektra"!  Detta inte minst på grund av den mycket häftigt snillrika scenografin samt de 3 alldeles utmärkta skådespelarnas fantastiska insatser. Och en särskild eloge vill jag ge Rebecka Hamse. 

" Elektra" på Dramaten går att se i skrivande stund på Dramaten. 


fredag 15 oktober 2021

Radioprogramrecension: " Spanarna", från fredagegn 211014: " Välkommen ovanliga vardag"/ Parallella världars värde och välj glädjen"!/ Recension skriven av: Marika Frykholm

Fick ett tips att lyssna till Radioprogrammet på P1: " Spanarna". Så valde dagens datum som är: Fredagen  211014/ Med titeln: Välkommen ovanliga vardag"/ " Parallella världars värde och välj glädjen"! 

Jag har lyssnat till nästan hela detta radioprogram och det som jag minns mest var den ene talaren som hade varit på begravning i Lidinög kyrka för några dagar sedan och där slagits av att sedan pandemin numera är lika vanligt att följa gudstjänsterna i svenska kyrkan parallelllt via internet som att följa dom på plats. Detta även sedan restriktionerna släpptes för något tag sedan. 

Denne talare tyckte att då han vid ett annat tillfälle hade hållit ett föredrag att de lyssnare som satt hemma framför datorn kanske hade större möjlighet att uppfatta vad som sades på föredraget än de lyssnare som befann sig i själva lokalen.

Jag som lyssnade tyckte också att detta var anmärkningsvärt. Att det sedan pandemin har blivit allt vanligare att följa gudstjänster, med mera parallellt än att faktiskt befinna sig på själva platsen där de utspelas. 

Jag vill varmt rekommendera detta radioprogram: " Spanarna" på P!! Detta på grund av de inlevelserika reportagen från detta program som behandlar alla möjliga ämnen så som möjligheten att i USA kunna säga upp sig lättare från arbetsplatser än i övriga delar av världen på grund av mängden med arbeten som är möjliga att söka i USA mot resten av världen. Och till exempel att många som läser böckerna även gärna lyssnar på inspelade böcker. 

Detta radioprogram:" Spanarna" från fredagen 211014 finns i skrivande stund att lyssna till på internet. 

onsdag 6 oktober 2021

Recension: " Crash- course i Nobelpriset i Studion på Stockholms kulturhus onsdagen den 211006/ Recension skriven av: Marika Frykholm

 Ikväll, onsdagen den 211006 var jag på en: " Crash course i Nobelpirset"  i Studion på Stockholms Kulturhus. 

Där var tre stycken av sådana som har varit med om att få Nobelpriset Bland annat 1 som var Nobelpristagare i fysik som pratade om hur det inte var så väldigt komplicerat med svarta hål som man kunde föreställa sig. Och så en Nobelpristagerska i kemi som utförde ett litet experiment på scenen vilket var mycket intressant att se på.

Jag vill varmt tacka  de arrangörer av denna intressanta afton med 3 stycken av årets eminenta Nobelpristagare! Jag önskar dom all lycka till i sin framtida  forskningsgärning. 

söndag 3 oktober 2021

Artikelrecension från Svenska dagbladets kulturdel från den söndagen den 211003: " Jag tänker på det som autismens glädje"/ Om jjournalisten och författarinnan: Clara Törnvall/ Recension skriven av: Marika Frykholm

 Jag har läst en aldeles otroligt fascinerande artikel från Svenska dagbladets kulturdel från söndagen den 211003: " Jag tänker på det som autismens glädje": Om journalisten och författarinnan Clara Törnvall som då hon var 41 år gammal fick diagnosen: Autism. Texten är skriven av: Annakajsa Suni.

Fakta om Clara Törnvall hätmat från denna artikel:

Ålder: 44.

" Bor": " I Enskede i Stockholm".

" Familj" : " Två barn 8 och 12 år".

" Gör": " Producent för Musikrevyn och podden: " Mästerverken på P2". " Tidigare har hon även arbetat på Kulturnnyheterna och Babel".

" Aktuell": Med boken: " Autisterna"- Om kvinnor på spektrat":( Natur och Kultur".) 

Denna artikel handlar mycket om Clara Törnvalls syn på sin egen diagnos: Autism. Och hon berättar hur man förr i världen ansåg att det bara var män  på-80 talet som fick den diagnosen tills en psykiatriker startade en forskningsgrupp med barn och ungdomar som man ville komma till klarhet med. 

Jag vill varmt rekommendera alla att läsa denna mycket intressanta artikel! Jag själv har en diagnos som är en kromsomskada som tidigare hette: C.A.T.C.H 22 eller DiGeorge syndrom. Men nu går under namnet: "22q11 kort och gott

Clara Törnvall beskriver sin otorliga lättnad då hon fick sin diagnos. Och hur hon slutade leva upp till kraven som " normalfungerande". .Detta enligt författaren till texten till denna artikel: Annakajsa Suni. 


Engelsk barn- ungdomsroman: " Gökungen"/ Författarinna: Frances Hardinge/ Recension skriven av: Marika Frykholm

 Jag håller på att läsa om början av en engelsk barn- och ungdomsroman som heter: " Gökungen", av den engelska barn- ungdomsförfattarinnan: Frances Hardinge.  Romanen: " Gökungen" kan klassificeras till genren science- fiktion.

" Gökungen" av Frances Hardinge handlar om flickan Tris som har råkat ut för en olyckshändelse. Hon har hamnat i sjön Grimmen inärhten av sina föräldrar landställe. Då hon kommer hem till föräldrarna, som det står i boken, " dyblöt och febrig" så känner hon inte igen sina föräldrar. Tris, eller Teresa som hon egentligen heter kämpar med att återfå minnet. 

Men frågan lurar i bakgrunden: " Vem är hon egentligen"= Och varför verkar hennes ändå så hemvanda hemiljö ändå så främmande för henne? Och vart  har egentligen hennes äldste storebror tagit vägen? Dog han verkligen i det 1:a Världskriget eller kan det hända att han utkämpar sitt eget krig någonstans, fortfarande vid liv? 

Jag tycker att science- fiktion barn- ungdomsromanen:" Gökungen" skildrar på ett mycket trovärdigt sätt den stackars lilla bortbytingen " Tris" kamp för sin egen form avexistens. 

Jag vill varmt rekommendera alla att läsa: " Gökungen" av Frances Hardinge! Detta särskilt på grund av de väldigt välbeskrivna romankaraktärerna i denna science fiktion barn- ungdomsroman. Jag gillar särskilt även miljöbeskrivningarna. Man får en tydlig bild av vart den lilla bortbytingen " Tris" befinner sig. Och hur hon uppleveer de situationer hon hamnar i. 

torsdag 30 september 2021

Artikelrecension: " Fuska inte med fikat"/ Artikel från tidningen: Förskolan/ Text av: Hanna Nolin/ Recension skriven av: Marika FrykholmJag

 Jag har just läst en mycket intressant artikel i tidningen: " Förskolan" som heter: " Fuska inte med fikat". Text av:  Hanna Nolin.

Något jag själv tycker är mycket trevligt. Nämligen fikastunderna på den förskola där jag går på daglig sysselsättning såkallad i deras kök.

Detta verkar även Hanna Nolin som skrivit denna  artikel:" Fuska inte med fikat" också känna mycket varmt för.

Hanna Nolin beskriver i sin artikel att den gemensamma fikastunden på förskolorna numera är ett " minne blott". Numera så anses det vara helt ok att ta en kaffe på väg från utevistelsen till iinomhusvistelsen.

Men på en del förskolor existerar fortfarande den gemensamma fikastunden. På dessa förskolor menar man att det kan vara ett väldigt bra tillfälle för förskollärarna och barnskötarna att tillsammans diskutera upplevelser av det gemensamma arbetet på förskolan. Till exempel om det är något föräldrapar som man har upplevt på ett speciellt sätt. Då menar Hanna Nolin anser förskollärarna på en del förskolor att det kan vara bra att kunna prata av sig med sina kolleger om de har upplevt detsamma med dessa föräldrapar. 

Jag tycker att det var en mycket intressant artikel. Och för den som vill läsa mera så kan jag berätta att det rör sig om " Förskolan"  nummer 9 , från år 2015. Temat är: " Det osynliga språket".

onsdag 29 september 2021

Romanrecension: " Den nionde stenen"/ Engelska originalets titel: " The ninth stone"/ Författarinna: Kylie Fitzpatrick/ Recension skriven av: Marika Frykholm

 Jag håller på att läsa om början av en engelsk roman översatt till svenska som heter: " Den nionde stenen") Engelska originalets titel är: " The ninth stone"/ Författarinnan till denna engelska roman är: Kylie Fitzpatrick.

Romanen tar sin början i Oxford år 2002. Susanna Harris  sitter i Bodlein biblioteket på Oxfords universitet och ska skriva om engelska Viktorianska författarinnor. Alltså författarinnor som levde under den engelska drottningen Victorias tid i 1800- talets England. 

Susanna Harris hittar en enligt baksidesomslaget en: " hitills okänd skribent:  " En Mrs. LIly Korechnya". " Mr.s Lily Korechnya har fått i uppdrag av en lady Herbert att katologisera en samling indiska diamneter. Enligt baksidestexten: " Sägs diamneterna ge odödlighet. Men lady Herbert dör och då kommer Mrs.Lily Krechnya på idèn att åka till indien för att lämna tillbaka diamanterna till maharadjan av Baneres".

Även i London år 1864 finns den unga irländska flickan Sarah som går utklädd till pojke och som tack vare detta får arbeta på ett sätteri. Sarah ser verkligen upp till Mrs. Lily Korechnya. Detta på grund av att Mrs. Lily Korechnya enligt Sarah, " struntar i det löjliga modet, bland annat i hattmodet". 

Jag tycker att den engelska romanen: " Den nionde stenen" verkar som en mycket spännande historia.