fredag 31 juli 2020

Filmrecension: " Emma", baserad på den världsberömda 1800- tals författarinnan Jane Austens roman med samma titel/ Recension av: Marika FrykholmJag har sett biofilmen: " Emma", baserad på den världsberömda 1800- tals författarinnan Jane
Austens roman med samma titel. Den finns som köpfilm.

Emma är en rik, ganska bortskämd, ung dam som är uppfostrad av sin ensamstående far, och sin föredetta guvernant, Miss Tempel  som just står i begrepp att gifta sig.

Emma blir nu sedan hennes guvernant Miss Temple  och blivit Mrs. Weston, så  har gift sig, så har Emma Woodhouse blivit lämnad ensam tillsammans med sin ensamstående med sin far.

 Men Emma älskar att leka äktenskapsmäklerska.

 Då hon får vetskap om att den utomäktenskapliga unga flickan, en viss Miss Harriet Smith bor på den närbelägna internatskolan för unga flickor, tar Emma, ( Miss Emma Woodhouse) Miss Harriet Smith som sin skyddsling. Emma bestämmer sig för att införa  sin väninna, Miss Harriet Smith i de finare umgängeskretsar hon själv tillhör.


Men fadern Mr. Woodhouses gode vän, Mr. Knightley som har känt Emma sedan hon var barn, vänder sig starkt emot Emmas äktenskapsmäklande.

 Då Emma råder Miss Harriet Smith att tacka nej till den man hon älskar, Mr. Martin bara för att han som bonde står under Emma i rang och börd.

 " Han är som bonde för lågättad för att Emma ska kunna umgås med honom socialt och inte tillräckligt fattig för att Emma ska kunna bistå honom med sin hjälp".

Som  Jane Austens romaner brukar göra, så handlar " Emma" om att finna den rätta, äktenskapliga partnern.

Men i  1800- talets engelska överklassvärld som Jane Austen  tillhörde och där hennes sex romaner utspelar sig i så handlade äktenskapet mellan man och kvinna inte endast om att gifta sig för kärleks skull.

 Det handlade istället lika mycket om att göra ett så bra ekonomiskt parti som möjligt. Och för att göra ett gott, äktenskapligt, ekonomiskt parti så gällde det, oavsett vilken samhällsklass man tillhörde så ansåg Jane Austen att det gällde för både mannen och kvinnan att finna sig en lämplig partner inom den egna samhällsklassen.


Jane Austens sex romaner är följande:

" Pride and Prejudice"= " Stolthet och fördom på svenska".

" Sense and Sensibility"= " Förnuft och känsla".

" Emma"=  " Emma".

" Mansfield Park"

"Northanger Abbey".

Men Jane Austen har även skrivit:

" Lady Susan".

Och:

" The Watssons" som jag har för mig är oavsllutad.

Samt:"

" Sanditon". Även den oavslutad.

Jag tycker att filmen: " Emma" är en mycket vacker, och stilfull film. Full av romantiska skildringar, och mycket vackra miljöer såsom underbart vackra hus och ett mycket vackra engelska landskapsskildringar. För att inte tala om kvinnornas vackra klänningar, och balklänningar! Det är romantiskt i överflöd. Och för att inte tala om de underbara balerna!

Jag vill varmt rekommendera alla att se den filmatiserade versionen av Jane Austens roman: " Emma"!!


torsdag 30 juli 2020

Ungdomsserie recension: " Eagles"/ Säsong 1 avsnitt 1/ Recension av: Marika Frykholm
Jag har sett det första avsnittet av ungdomsserien: " Eagles", avsnitt 1, från säsong 1.

Eagles handlar om ett ishocky lag i Oskarshamn. Där finns den lovande talangen Ludde. Dit flyttar syskonen  Felicia och Elias Kroon tillsammans med sina föräldrar, däribland pappan Mats Kroon., från Boston till Oskarshamn.

Mats Kroon är gammal bekant med ishockylaget i Oskarshamns tränare. Mats Kroon vill gärna öka sin son Elias Kroons chanser att få komma in i A- laget.

Felicia Kroon har börjat i gymnasiet i Oskarshamn. Hon blir kompis med flickan Ani. Samtidigt blir Felicia förtjust i den lovande ishockyspelaren Ludde som hon möter då hon väntar på sin bror Elias som precis har haft träning med ishockylaget.

Jag tycker att ungdomsserien, " Eagles", avsnitt 1 av säsong 1 verkar som en mycket lovande, spännande, och samtidigt en romantisk ungdomsserie. Det har nyligen kommit en säsong 2 av ungdomsserien " Eagles". Jag vill varmt rekommendera alla att se ungdommserien "Eagles"!

Romanrecension: " Nice Work", av: David Lodge/ Recension av: Marika FrykholmJag har läst en engelsk roman av den engelske författaren, David Lodge som heter: " Nice Work".

" Nice Work" . handlar som många av den engelske författaren David Lodges romaner, om det engelska universitetslivet.  Denna roman utspelar sig på Rummidge University. Där får den yngsta, nyanställda engelska litteraturläraren Dr. Robyn Penrose ta på sig det något udda uppdraget att på grund av ett beslut av den engelska fakulteten hon är anställd av, och en fabrik som heter J. Pringlès and Son`s ta på sig uppdraget att en onsdag i månaden följa efter chefen på J. Pringlès and Son`s som ett utbyte mellan den akademiska världen och industrisamhället.

Dr. Robyn Penroses avhandlnig handlar just om den engelska 1800- tals industri romanen. Som inkluderar värödsberömda  engelska författare så som till exempel:  de välkända 1800tals romanerna, skrivna  av systrarna Charlotte Bronte, författarinnan till romanerna: " Jane Eyre", om den föräldralösa flickan Jane Eyre som kommer till godstet Thornfield i England som guvernant till den lilla föräldralösa flickan Adèle, och som blir förälskad i godstets ägare, Mr. Rochester. Men Mr. Rochester visar sig ha ett mminst sagt dunkelt förflutet..; och som även har skrivit romanerna. " The Professor", som egentligen var den första roman som Charlotte Bronte skrev men som först blev refuserad, samt även romanen: " Shirley", och : " Villette".  Och Charlotte Brontes yngre systrar: Emily Bronte som är världsberömd för sin roman:" Wuthering Heights", som är översatt på svenska till titeln: " Svindlande höjder",  som bland annat innehåller så färgstärka personligheter som Mr. Heathcliff och hans älskade Cathy,  och den yngsta systern:  Ann Bronte, som är författarinna till romanen: " Agnes Grey", som bland annat skildrar den fattiga flickan Agnes Greys umbäaranden som guverant i rika, engelska familjer. De tre systrarna Bronte använde sig av såkallade pseudonymer. Det vill säga de lät publicera sina verk med fiktiva namn. Bland annat Charlotte Bronte använde pseudonymen: Currer Bell. 

Industriomanen inkluderar bland annat även den världsberömde engelske 1800- tals författaren: Charles Dickens. Välkänd bland annat för romaner så som: " David Copperfield", " som är en självbiografisk roman, och:" Oliver Twist", som hamnar som föräldralös pojke hos skurken Fagin som lär upp unga pojkar till ficktjuvar, samt även romanerna: " Pickwick Papers", " Great Expectations", för att här nämna några stycken av Charles Dickens många verk. 

Dessa romaner har det gemensamt att de alla är skrivna av författare som levde och verkade under den industriella perioden i Englands historia.

Om man som jag är alldeles tokig i sådan litteratur så är romanen: " Nice Work" en mycket rolig och underhållande roman att läsa eftersom den mycket ofta kommer med anspelningar till dessa ovanstående engelska författares verk. Men med tiden utvecklar den sig också till något av en kärlekshistoria mellan feministen och lärare i engelsk litteratur, Dr. Robyn Penrose, och den karismatiske fabrikören, och fabrikschefen Mr. Wilcox.

Dr. Robyn Penrose får av sin chef på sin engelsa institution på Rummidge Universty,  att följa efter Mr. Wilcox på hans fabrik som en " skugga", 1 onsdag i månaden under vinterhalvåret på universitetet. Detta för att visa att det visst går att utöva ett samarbete mellan det engelska akademiska livet och det engelska fabrikörslivet i Storbritannien. Denna roman utspelar sig i England på .80 talet då Mrs. Margaret Thatcher var premiärminister i Storbritannien.
I början av romanen: " Nice Work", i kapitel 2, så beskrivs det hur Dr. Robyn Penrose först studerar engelsk litteratur på  college i Sussex, där hon livligt engagerar sig i studentpolitik, allt medan hennes sambo och partner, Charles, håller huset rent och snyggt åt henne samt bjuder henne, " på soppa då hon kommer hem på kvällarna, trött och triumferande", ( källhänvinsing: Sidnr 35: " Nice Work" av: David Lodge.) 

Enligt min personliga uppfattning så handlar romanen, " Nice Work", av David Lodge, väldigt mycket om litterära anspelningar  på  den engelska industriromanen som doktoranden, dr. Robyn Penrose forskar om. Som till exempel de engelska världsberömda romanförfattarna som jag nämnde här ovan, som till exempel: Charles Dickens, och systrarna Bronte, Charlotte, Anne, och Emily Brontes världsberömda romaner, och även romanerna som är skrivna av den engelska 1800- tals författarinnan, Elizabeth Gasells romaner. Elizabeth Gaskell har bland annat skrivit romanen: " North and South", som inte är att förväxla med den Amerikanska romanen med samma titel. 

I romanen, " Nice Work", av David Lodge förekommer ofta anspelningar på det som fabrikören Vic Wilcox livligt diskuterar med sin " skugga" i fabrikörsvärlden, dr. Robyn Pernrose. 

Bland annat så är det särskilt ett stycke i romanen, " Nice Work", av: David Lodge, där Robyn Penrose har en längre diskussion med fabrikörer Vic Wilcox. De är ute och åker bil. Då får de syn på en stor skylt som gör reklam för ett cigarettmärke som heter: " Silk Cut". För att referera romanen ger då dr. Robyn Penrose en längre förklaring för fabrikören Vic Wilcox om hur denna cigarett reklam kan ha med studiet av tecken att göra. En tecken symbol.

 Det vill säga, för att referera romanen, " Nice Work" av David Lodge: " En tecken symbol på ett sådan tecken symbol kan ha med en vacker och attraktiv kvinna att göra":

 Eller till exempel så kan en tecken symbol som ett annat cigarettmärke som diskuteras livligt i romanen: " Nice  Work", av: David Lodge, att: " En cigarett symbol av en tuff cowboy kan leda till signaler om en riktig " macho- kutltur"

. Och i romanen, " Nice Work" så förklarar Dr. Robyn Penrose för fabrikören Vic Wilcox, " att den man/ kvinna/ hen som köper detta ciagertt märke med den tuffa, ridande  cowboyen,, " vill i själva verket bli som denna tuffe cowboy". Den ena huvudpersonen, Dr. Robyn Penrose kommer även in i denna fiktiva diskussion mellan de två karaktärerna, Dr. Robyn Penrose och fabrikören, Vic Wilcox på vad en,  " metafor" är för något. " Det är en liknelse". Referat från romanen: " Nice Work", av: Dvaid Lodge, ( sidnummer: 156- 157. )

Enligt min personliga uppfattning är en av de mest minnesvärda och tänkvärda scenerna i romanen: " Nice Work", av: David Lodge är när Vic Wilcox för att imponera på sin " skugga" Dr. Robyn Penrose, bjuder in henne, något oöverlagt på familjens söndagslunch. Där är hans båda slarvers till barn, Sandra, och Raymond som inte vill någonting med sina liv, Sandra som inte vill skaffa högskoleutbildning, och Raymond som just har hoppat av sin högskoleutbildning och bara vill lira med medlemmarna i sitt band. Vic Wilcox far som bor kvar i sitt och sin hustrus hus fast han är till åren kommen och bara pratar om hur dyrt allting är. Samt hans egen fru Marjorie. 

I en av scenerna diskuteras söndagens meny livligt mellan det äkta paret, Mr. Vic Wilcox och hans hustru, Marjorie. Mr. Vic Wilcox vill absolut ha en förrätt. Men Marjorie tycker att det är absolut onödigt. Till slut går hon med på att köpa avocado inför utsikten att få gå på shopping- tur och inhandla dessa avocados. 

Enligt min personliga uppfattning anspelar karaktärerna i " Nice Work", av: David Lodge mycket på skillnaderna mellan engelsk överklass kontra engelsk arbetarklass på den tiden som romanen skrevs, vilket jag tror var på -80 talet. Jag är i alla fall nästan helt säker på att romanen: " Nice Work", av: David Lodge utspelar sig på -80 talet. Jag ger mig själv bakläxa och måste ta reda på mera fakta angående vilket år romanen: "Nice Work", av: David Lodge utspelar sig. 

Jag vill härmed göra en rättelse av min egen utsago och kommentera att personligen anser jag att romanen: " Nice Work", av: David Lodge, liksom det står skrivet på baksidestexten av romanen handlar om: " Mötet mellan den engelska akademiska världen och industriromanen". Så tolkar jag det i alla fall. 

" Nice Work" är enligt min personliga åsikt en mycket underhållande,, tänkvärd, och en mycket intressant roman att läsa. Särskilt om man är ett fan av engelsk litteratur! Jag vill varmt rekommendera alla att läsa romanen: " Nice Work" av: David Lodge som även finns som film! Men jag är mycket osäker på hur pass lätt det är att få tag i filmen: " Nice Work" av David Lodge. Men det går säkert att se efter det på filmer som man kan köpa, till exempel.

Romanrecesion: " The Maggie- series:": 2:a delen: " The Resettling", av: Joan Lingard/ Recension av: Marika FrykholmNär jag var ung sträckläste jag den engelska ungdomsserien: om den Skotska självständiga tonårsflickan Maggie McKineey som bor i staden Glasgow i Skottland tillsammans med sina föräldrar, Mr. och Mrs. McKinley, och hennes två yngre  syskon, hennes bror Sandy och hennes lillasyster Jean.

Maggie är en ovanligt självständig tonårstjej som i den här boken, den andra delen i  " Maggie- serien", går i högstadiet och som ska ta den skotska examen: The Highers i  slutet av skolåret. Maggie drömmer om en framtid som socialantropolog och vill efter det att hon har slutat skolan fortsätta på universitetet och läsa till en högskoleexamen i Socialantropologi. Efter det vill hon resa världen runt och besöka okända folkstammar och resa jorden runt för att finna dessa folkstammar.. Detta efter att ha läst författare så som till exempel: Margaret Mead och Lauence van der Post i unga år och blivit oerhört inspirerad av dessa författare.

Men då Maggies familj med hennes far, Mr. McKinley tillsammans med svågern Tam som är gift med Maggies moster, startar en familje rörmokarfirma så blir de  helt beroende av den smarta och kloka Maggies kloka råd och av hennes insatser för att rädda  familjeföretaget.

Maggies pojkvän , James Fraser som Maggie har lärt känna i farmors " glen" i Skottland är även han beroende av henne. James Fraser och Maggie McKinley hör till skilda samhällsklasser. James Frasers familj har en egen sommarstuga i Maggies farmors " glen", och James Frasers mor och far, Mr. Fraser och Mrs. Fraser bor tillsammans i de rikare delarna av  den Skotska staden Edinbourgh tillsammans med James Frasers syster, Catrioena som drömmer om att öppna en egen hårfrisersalong tillsammans med pojkvänenne och hårfrisören, Alexander, och James Frasers och Catrioenas Frasers farfar i ett hus i de rikare kvarterer i Edinbourgh.

Klasskillnaderna mellan Maggie och hennes pojkvän James Fraser gör sig alltmer påminda och deras förhållande blir mycket ansträngt på grund av denna klasskillnad. Men James Fraser drömmer om en framtid som läkare och har många års studier framför sig, och Maggie drömmer om en framtid som socialantropolog och att resa jorden runt och leta efter folkstammar som inte är så välkända. Allt medan deras släktingar, James Frasers mor som tjatar på Maggie att dom inte borde gifta sig vid så unga år, och Maggies moster, Aunt Jessee som tycker att det verkligen är stil på James Fraser och ingenting hellre  vill än att Maggie ska gifta sig med James Fraser.

Till slut måste Maggie trotsa sin egen familjs önskan om att gå med i familjeföretagets rörmockarfirma och gå sin egen väg.

Jag vet inte  om det längre är fullt möjligt att få tag i den skotska ungdomsserien om den självständiga Skotska tonårsflickan, Maggie McKineley hennes pojkvän James Fraser, och Maggies farmor i sin " glen". Men då jag var ung  så gavs dessa följande fyra böcker ut på The Beaver Books.

Dessa var:


1 " The Clearence", av: Joan Lingard, ( The Beaver Books.)
2. " The Resettlling", av: Joan Lingard, ( The Beaver Books.)
3. " The Pilgramage", av. Jona Lingard (  The Beaver Books. )
4. " The Reunion", av. Joan Lingard, ( The Beaver Books. )

Om dessa finns att beställa fortfarande  så vill jag varmt rekommendera alla att läsa: "Maggie"- serien, av: Joan Lingard!

onsdag 29 juli 2020

Filmrecension:" Agathas Gåta": Flm baserad på den händelsen då den världsberömda deckardrottningen, Mrs. Agatha Christie var spårlöst försvunnen under en 11 dagars period hänsyn har inte tagit till hennes dödsbo/ Recension av: Marika Frykholm
Jag har sett en jättebra film som heter:" Agathas gåta", baserad på en verklig händelse som bygger på då den världsberömda  engelska deckardrottningen, Mrs. Agatha Christie var spårlöst försvunnen under en 11 dagars period. Förklaringen vid återfinnandet sades vara: Minnesförlust.

I filmen som utspelar sig kring denna hädelse får den världsberömda engelska deckardrottningen, Mrs. Agatha Christie själv vara med och ta på sig rollen som detektiv då en sjuksköterska från det första världskriget som skulle ha varit ihop med en släkting till den världsberömda sjuksköterskan, Florence Nigthingale som var verksam under Krimkriget, skulle ha blivit mördad sex år tidigare än då filmen: " Agathas gåta" utspelar sig.

Sjuksköterskan ifråga ber deckardrottningen Mrs. Agatha Christie om hennes benägna hjälp. För att lösa mordgåtan så samlar Mrs. Agatha Christie och sjuksköterskan ihop en samling olika människor för att de ska få ut ett påstått arv av den försvunna släktingen till den världsberömda sjuksköterskan, Florence Nightingale.

Detta bådar gott för en riktigt, härlig deckare helt i Agatha Christies anda. Liksom i Agatha Christies egna deckare så har alla de misstänkta för mordet på Florence Nigthingales släkting samlats under samma tak. Och utredningen tar sin gilla gång..

Filmen sägs vara gjort helt utan godkännade av Mrs. Agatha Christies dödsbo.

Jag vill varmt rekommendera alla att se filmen: " Agathas Gåta"!  Filmen: " Agathas Gåta" finns på Netflix.

tisdag 28 juli 2020

Filmrecensioin: " Mary Wolestonecraft Shelley"- författaren till " Frankenstein"/ Recension av: Marika FrykholmJag har sett en film som heter: " Mary Sheley", som är den världsberömda 1800- tals författarinnan som skrev romanen: " Frankenstein", baserad på Mary Goodwyn  Shelleys liv tillsammans med poeten Percey Shelley som hon rymde tillsammans med vilket orsakade en stor skandal, då Mary Goodwyn Shelley endast var 16 år gammal.

Detta blev en stor skandal eftersom  den välkände poeten Percy Shelley var gift och hade en dotter som han stod för försörjningen för.

Mary Goodwyn  Shelleys roman, Frankenstein gavs så småningom ut i hennes eget namn, av bokförläggaren; Mr. Godwin.

Mary  Wolestonecraft Shelleys mor dog i barnsäng då dottern Mary Shelley föddes. Det sägs att Mary Shelley brukade besöka moderns gravsten för att få  inspiration till sitt eget skrivande.

Romanen " Frankensteins"  kom till då Mary Mary Shelley, tillsammans med Percey Shelley, och Marys syster besökte Lord Byron, den världsberömde engelska 1800- tals poeten  tillsammans med några andra poeter. De bestämde att de skulle var och en skriva en spökhistoria.
En natt drömde Mary Wolestonecraft Shelley en mardröm. Denna mardröm blev upphovet till romanen: " Frankenstein" som handlar om hur vetenskapsmannen Dr. Frankenstein konstruerar en levande varelse bland annat av likdelar från en kyrkogård. Detta blir hans egen skapelse. " Frankensteins Monster".

Mary Goodwyn Shelley höll först på att inte få ge ut sin roman, " Frankenstein" i sitt eget namn. Men hittade till slut en förläggare som var beredd på att låta henne ge ut sin roman i hennes eget namn. 

Mary  Goodwynd Shelley kunde så småningom gifta sig med poeten Perrcey Shelley. De dog båda i unga år, Percey Shelley vid endast 29 års ålder. Och Mary Shelley vid  endast 53 års ålder. De fick en son som även han gick bort i unga år.  Mary Goodwyn Shelleys syster födde ett barn och detta barn, en dotter, dog även hon i mycket unga år.

Jag vill varmt rekommendera alla att se filmen: " Mary Shelley"! Den finns på Netflix.

Litteraturrecension: " Jane Austen Literature"/ Youtoube/ Recension:av: Marika FrykholmJag har just lyssnat til ett föredrag om engelsk 1800- tals litteratur om den världsberömda engelska 1800- tals författarinnan, Jane Austen. Detta litteraturföredrag heter: " Jane Austen Literature", på Youtoube.

" Jane Austen Litterature" handlar om innehållet i Jane Austens sex romaner. Och varför de är så älskade av alla Jane Austens läsare världen över. Men i själva verket skrev Jane Austen sina romaner sa föredragshåller för att " förbättra människors förhållningssät och beteende mot varandra", och för att " uppfostra mänsklighetens natur att bli mera generös mot de mindre lyckligt lottade i samhället".

Jane Austens sex romaner är följande:

" Pride and Prejdice"; = Stolthet och fördom" på svenska. ) Föredragshållaren i detta föredrag om Jane Austens romaner förklarar här att de två huvudpersoerna, Elisabeth och Mr. Darcy, " passar så väl ihop och detta på grund av att de kan uppfostra och lära sig något av varandra". Medan säger föredragshållaren, de flesta människor vill gifta sig på grund av att man redan innan älskar den personen som man gifter sig med på grund av hur han/ eller hon är som person. Så ser Jane Austen ett lyckligt äktenskap, dels ur en ekonomisk synvinkel, men snobbism är inte heller något att föredra, och els ur en uppfostrande synvinkel samt att man lär sig något av den man gifter sig med".

" Sens and Sensibility", ( på svenska: " Förnuft och känsla". )

" Mansfield Park", där huvudpersonen Fanny är den stackars fattiga släktingen som kommer till sina rika kusiner. Men trots att hon inte kan franska och är fattigare än de är det ändå hon som " blir den som drar vinstlotten på slutet", hon utvecklas helt enkelt " till en bättre person".

" Emma"; som handlar om den snobbiga Emma som försöker gifta bort den väninnan från byn som hon tar under sina vingars skugga med den högt stående prästen  i byn. Medan det egentligen är den snälle bonden som skulle passa Emmas väninna bättre eftersom prästen nobbar Emmas väninna och ger henne " ett brustet hjärta".

" Pursuation" som handlar om en fattig flicka som för länge sedan inte blev gift med den man som hon älskar.

Detta är en kortfattad beskrivning av några av Jane Austens romaner. Jag vill varmt rekommendera alla att lyssna till föredraget:: " Jane Austen Literature" på Youtoube!

måndag 27 juli 2020

Filmrecension: " Solstorm", baserad på den första deckarromanen av Åsa Larsson med samma titel/ Recension av: Marika Frykholm


Jag har sett en jättebra deckare, " Solstorm", baserad på romanen med samma titel av: Åsa Larsson, med bland andra Mikael Persbrandt som en av storskurkarna.

Handlingen utspelar sig i Kiruna. Snö, en pastor i en sekt som heter Viktor som blir kallblodigt mördad.

Rättsjuristen Rebecka som för många år sedan hade ett förhållande med pastor Viktor som blir mördad  och som själv har tillhört sekten återvänder till sekten och sin gamla kompis Sanna som är syster till pastorn Viktor som blir mördad för att reda ut vad som egentligen hände. Rebecka har bott alla dessa år i Stockholm där hon har arbetat som rättsjurist för en advokatfirma i Stockholm.

Sanna blir anklagad för mordet på brodern, pastorn Viktor och tar hand om Sannas barn under tiden som utredningen av mordet på brodern Viktor pågår.

Denna deckare har allt. Övergrepp, incestuösa förhållanden, mord och inga visor. Och utspelas samtidigt i ett oändligt snölandskap utanför Kiruna. Bland annat i Rebeckas pappas gamla jaktstuga där det blir stor dramatik.

Jag tycker att filmen, deckaren " Solstorm", baserad på Åsa Larssons första roman med samma titel verkligen är mycket sevärd och vill varmt rekommendera alla att se denna utmärkta spännande deckare!

fredag 24 juli 2020

Romanrecension: " Hospitalets hemlighet", av: Ann- Charlotte Persson/ Recension av: Marika Frykholm


 Jag har läst en barnbok/ eller kanske både en barn- och ungdomsbok som heter: " Hospitalets hemlighet", av: Ann- Charlotte Persson.

" Hospitalets hemlighet" är på samma gång en mycket spännande historia om ett gammalt hospital som för lälngesedan i början av 1900- talet var ett mentalsjukhus för  derikare " folkklasserna" som det beskrivs i boken, " Hospitalets hemlighet", av: Ann- Charlotte Persson.

Till detta gamla hospital i Vadstena som numera är ett pensionat kommer flickan Märta och hennes mamma Cecilia. Märta är sur för hon har tvingats att ljuga, inte bara för bästa kompisen Siri, utan inför hela hennes skola i sitt avslutningstal på skolan.

Lögnen handlar om  att hon och hennes mamma, och pappa ska åka till hennes moster Maria  som bor på Mallorca där hon driver en restaurant och där hon och hennes föräldrar, och hennes kusin, Manolo brukar hjälpa till på somrarna.

Istället, på grund av att Märtas mamma Cecilia  har varit inne i en depressiv period under hela vårterminen.

Då hon har blivit piggare har börjat släktforska, så drar Märtas mamma, Cecilia med sig Märta till ett gammalt pensionat i Vadstena för att släktforska om en släkting som var mentalpatient på det gamla hospitalet i Vadstena år 1917 och som hette Arvid.

Det visar sig bli en betydligt mer spännande sommar än Märta någonsin har vågat hoppas på.

 Inte bara möter de Winnie som äger pensionatet, utan även Winnies dotterson, Noa som även han tillbringar sitt sommarlov med att hjälpa till på sin mormors pensionat mot sin vilja på grund av att hans föräldrar har skiljt sig och att hans pappa har träffat en ny tjej, och hans mamma måste arbeta hela sommaren.

Då Märta hittar deras släkting Arvids gamla daggbok i ett lönnfack i byrån i hennes och hennes mammas rum på det gamla pensionatet så uppdagas det att deras släkting Arvid hade en kärleksaffär med en utav kökspersonalen på det gamla pensionatet då det ännu var ett hosptal för de mentalsjuka, " bättre folkklasserna". Köksflickan hette Ester.

 Noa och Märta får veta av Esters kollegas Huldas nu levande släktingar att Ester sägs spöka på pensionatet.

Och Märta tycker sig höra steg på vindsvåningen ovanför hennes och hennes mammas rum på det gamla pensionatet. Och hon tycker sig skymta ett ansikte mes svarta ögon i spegeln ovanför byrån.

 Ett värdefullt halsband får Märta och Noa att börja hoppas på att det ska kunna räcka till att betala för Noas sjuka mors behandling på ett sjukhus i Schweiz dit dom vill skicka hans mamma där dom har behandling för den sortens sjukdom som hon har.

Jag tycker att barnboken, " Hospitalets hemlighet" var en jättespännande bok att läsa full av äventyr, romantik och spänning och mystiska, snudd på det övernaturliga, inslag. Jag vill varmt rekommendera alla att läsa boken: " Hospitalets hemlighet", av: Ann- Charlotte Persson!

måndag 20 juli 2020

Romanrecension: " Sofies Värld", av den norske författaren: Jostein Gaarder/ Recension av: Marika Frykholm


Jag har läst en roman som heter: " Sofies Värld", av den norske författaren, Jostein Gaarder som även har skrivit romanen: " Spelkortsmysteriet".

" Sofies Värld" är en roman om filosofins historia. Men den är också samtidigt en roman som handlar om de två flickorna, den fjortonåriga Sofie Amundsen som fyller år på den för Sofie Amundsen, okända Hilde Möller Knag. ( Ursäkta kan inte skriva ett norskt ö på min dator ber läsarna om ursäkt för dettta!)

Romanen tar sin början med att Sofie Amundsen får ett mycket kort brev från en för henne okänd person. I brevet står det kort och gott: " Vem är du"?

Detta leder till att Sofie Amundsen som hitills har levt en helt vanlig skolflickas liv plötsligt börjar förundras över sin egen, och världens och allt som finns i världen, existens. Och hur det hela har kommit till.

Sofie Amundsen finner att denna fråga är så ofantligt stor att den kommer att ta upp hela hennes tillvaro.

Men detta är bara början. Snart kommer det fler brev från den okända brevskrivaren och Sofie Amundsen får plötsligt en hel filosofikurs i sin hand.

Men med denna korrespondenskurs i filosofins historia medföljer också den kniviga frågan: Vem är egentligen denna hennes okända filoosofi- lärare? Och vem är den jämnåriga flickan, Hilde Möller Knag vars existens Sofie Amundsen hela tiden finner nya bevis för. Till och med i sitt eget rum!


Romanen: " Sofies Värld", av den norske författaren: Jostein Gaarder är på samma gång en mycket spännande roman om de två flickornas öden och hur de sammanflätas i varandra, flickorna Sofie Amundsen och Hilde Möller Knag som båda har pappor som arbetar långt hemifrån. Men det är även samtidigt en mycket lärorik roman om filosofins historia.

Jag vill varmt rekommendera alla att läsa romanen: " Sofies Värld", av Jostein Gaarder! Den har även funnits som film men vet inte om den fortfarande går att få tag i.

Romanrecension: " Moder Elisabeth", ( biografi över det svenska helgonet Moder Maria Elissabeth Hässelblad återinstiftare av Birgittinorden i Sverige), av: Marguerite Tjäder/ Romanrecension av: Marika FrykholmJag har läst en roman, en biografi om det andra svenska helgonet, Moder Maria Elisabeth Hässelbald, som heter: " Moder Elisabeth", av: Marguerite Tjäder.

Originalets titel: " Mother Elisabeth, Resurgence of the order of Saint Birgitta". Översättning av: Margareta Rennerfelt och Karin Stolpe. 

 ( Denna roman fanns då 1972 utgiven av: Herder and Herder/ New York. )

Moder Maria Elisabeth Hässelblad föddes som äldsta dottern av 13 barn till det svenska paret: August Robert Hässelblad, och hans hustru, Maria Daag på pingstafton år 1870 i  Fåglavik i Östergötland. Enligt en historia så hade det inte gått att få tag i någon barnmorska. " Istället hade en gumma som hette Stina tagits till hjälp. Då flickan var nyfödd hade hon lagt barnet alldeles naket på stenen framför kakelugnen. Modern hade då frågat vad hon gjorde med flickan. Och gumman Stina hade svarat att hon gjorde så därför att det barnet hade stora prövningar framför sig". 

( Källhänvisning: Sidnummer 11 , Första kapitlet: " Barn och ungdom i Sverige", i romanen: " Moder Elisaebth", av: Marguerite Tjäder. ) 

" Det visade sig att gumman Stina skulle bli sannspådd". 

Redan som ung flicka hjälpte Maria Elisabeth Hässelbald ivrigt till i hemmet": Hon sökte också sanningen och vägledningen att finna den, " sanna tron". 

Hon provade många samfund innan hon då hon som 18 åring hade emigrerat till Amerika och tagit arbete som sjuksköterska genom katolska patienter på det stora sjukhuset där hon arbetade då hon hade bestämt sig för att bli sjuksköterska hade kommit i kontakt med katolska präster. Hon sprang ut på ärenden åt dessa, sina katolska patienter vilken tid på dygnet det än var. En riktigt ruggig natt då hon hade kommit i kontakt med en katolsk präst skulle denne ha sagt till henne: " Ni kommer inte endast att dö som katolik ni kommer också att dö som nunna". 

Moder Maria Elisabeth Hässelblad hade då hon fortfarande var en ung flicka hemma i Fåglavik i Sverige sett sig själv i en syn vid ett fönster i hus.

Flera år senare blev detta rum henne tilldelat som ordenscell då hon blev intagen som poustluant hos den katolska karmelitorden som då bodde i det nu existerande Birgittahsuet på Piza di Farnesse i Rom. 

Moder Maria Elisabeth Hässelblad såg det som sin kallelse att återinföra Birgittinorden i Sverige. Hon återinförde med instiftandet av Birgittasystrarnas gästhem i Djursholm i Danderyd, norr om Stockholm. Men eftersom Sverige var rätt så antikatolskt under denna period så ställdes kravet på att för att Moder Maria Elisabeth Hässelblad skulle få grunda ett kloster i Djursholm i Danderyd så skulle där även finnas plats för ett gästhem och  sedermera även en avdelning för pensionärer. 

Medan det i Vadstena där Birgittinorden även finns ännu idag så har man dels Birgittasystrarnas kloster i Vadstena samt även Birgittasystrarnas gästhem i Vadstena. 

Moder Maria Elisabeth Hässelblad var även med om att gömma undan judar undan nazisterna i Birgittahuset i Rom under det Andra Världskriget och fick utmärkelse på grund av sina insatser. 

Moder Maria Elisabeth Hässelblad har blivit kallad: " The most extraordinary woman in Rome"= Den mest extraordinära kvinnan i Rom". 

Jag tycker att man lugnt kan läsa romanen om: " Moder Elisabeth" av: Marguerite Tjäder vare sig man har en kristen tro eller ej och detta på grund av att det är en intressant skildring av en extraordinär och exceptionellt modig kvinnas kämpande som med mycket få medel lyckades återinföra Birgittinorden till Sverige och världen. Och detta trots att hon kom från mycket fattiga förhållanden. 

Jag vill varmt rekommendera alla att läsa: " Moder Elisaebeth", av: Marguerite Tjäder!

lördag 18 juli 2020

Romanrecension: " Bergtagen", den första delen av Järvhöga trilogin av: Camilla Sten/ Recension av: Marika Frykholm


Citat från baksidan av ungdomsromanen i den nya Järvhöga trilogin av Camilla Sten:

" Det är bara så det är i Järvhöga, viskade hon. " Ibland går pojkarna här ut i skogen och försvinner".

Jag håller på och läser den mycket spännande första delen i Järvhöga trilogin av: Camilla Sten: " Bergtagen" som bland annat utspelar sig på den blandade internatskolan både för pojkar och flickor i en stad i Jämtland som heter  Järvhöga. Vid JJärvhörga Läroverk som en gång grundades av stadens pampar, familjen Erlander, försvinner en natt en av internateleverna.

Detta blir upptakten till att den unga tonårsflickan, Julia, tillsammans med bästisen Astrid och en grupp från organisationen: Missing People ledd av en 52 årig dam vid namn Katarina blir indragna i sökandet efter den ungen mannen och internatskoleelven; Markus.

Markus har försvunnit spårlöst, och som man tror, i skogarna intill Järvhöga Läroverk från sitt  rumskompisens Emils rum mitt i natten och har efter detta inte setts till. Samtidigt upptäcks spår såsom en försvunnen känga och en plånbok av en 40 +:are till lastbilschaufför som försvann året innan den ungen pojken, Markus försvann från Järvhöga Läroverk.

Romanen, " Bergtagen", av: Camilla Sten, tar då och då också läsaren tillbaka till staden Järvhöga, och Läroverket i Järvhöga år 1966 då Järvhöga Läroverk endast var för unga manliga studenter. På den tiden arbetade två flickor som var nära väninnor, Lisa, och Rosa i Läroverkets kök. Rosa tar anställning i Läroverkets kök.

 Detta därför att hon hoppas på att bl uppmärksammad av någon av de unga, manliga studenterna som hon i sin fantasi har svärmat för och som hon hoppas ska bli hennes räddning och ta henne från Järvhöga i Jämtland ner till Stockholm där hon kan få ett ny, lyxigare tillvaro än uppe i Järvhöga i Jämtland.

 Istället blir det hennes väninna Lisa, som då hon har gjort en modig insats för sin väninna Rosas skull, blir uppmärksammad av den unge magistern Karl på Läroverket som hjälper henne en dag då hon svimmat på grund av feber i  läroverkets kök där både hon och väninnan Rosa är anställda för att diska och bära ut frukost, lunch, och middagar åt de manliga  studenterna vid Läroverket i Järvhöga. En av studenterna är väldigt otrevlig mot Rosa då hon av misstag tappar en matbricka på hans fina, rena,skoluniform och Lisa tar då väninnan i försvar inför den unge studenten som hastigt tvingas lugna ned sig. Men innan dess har han hotat Rosa med att han kan få henne att, " försvinna" ute i skogarn intill Järvhöga Läroverk. Liksom Lisas bror Johan en gång för många år sedan försvann på ett liknande sätt i skogarna intill Järvhöga Läroverk.

Eftresom jag är obotligt nyfiken av mig har jag inte kunnat låta bli att kika lite längre fram i den nya, fösta delen av Järvhöga trilogin, " Bergtagen", av Camilla Sten, och har  därför förstått det som så att den stenrika Järvhöga familjen Erlander spelar en stor, och viktig roll i staden Järvhögas historia samt dessa unga pojkars och mäns plötsliga försvinnanden i skogarna intill Järvhöga Läroverk.

Jag har inte läst ut ungdomsromanen; " Bergtagen", den första i Järvhöga trilogin av: Camilla Sten ännu men kan bara säga att det är en jättespännande handling, med mycket romantik, mystik, och äventyr . Jag vill varmt rekommendera alla att läsa den första delen, " Bergtagen" i Järvhöga trilogin av: Camilla Sten!


Jag vill också passa på att göra ett tillägg att nu har jag läst ut romanen, " Bergtagen", för unga vuxna av: Camilla Sten och jag vill bara på det här sättet passa på att skicka en hälsning till Camilla Sten att på det snaraste snabba sig på att skriva en del 2 av Järvhöga- trilogin! För den var grymt spännande och jag vill veta hur det går för Emil, Markus, Julia, Astrid, och polisen Daniel Hajo! Med varma häslningar från,
Marika Frykholm

fredag 17 juli 2020

Teaterrecension: " Amadeus", av: Peter Schaffer , på. The National Theatre i London juli 2020r/ Recension: Marika Frykholm


Jag har sett föreställningen: " Amadeus", en komedi om Wolfgang Amadeus Mozart och i pjäsen, hans ärkefiende, Anotnio Sallieri, skriven av: Peter Schaffer, här framförd på The National Theatre i London i juli 2020.

Föreställningen " Amadeus", av Peter Schaffer hade först sin urpremiär på The National Theatre i London år 1979 innan det blev en Award Academy film.

" Amadeus" handlar om hur det unga geniet, Wolfgang Amadeus Mozart som har blivit omkringförd i Europa av sin far, Leo Mozart, möter den äldre kompositören, Antonio Sallieri  i kejsarens hov.

Antonio Sallieri blir alldeles ifrån sig av svartsjuka, och ett vilt raseri mot Gud och mot Wolfgang Amadeus Mozart gör att Antnonio Sallieri inleder ett krig, enligt programbladet, både mot Wolfgang Amedeus Mozart, och mot Gud.

Antonio Sallieri bestämmer sig för att förgöra Wolfgang Amadeus Mozart och själv inta hans plats på berömmlsens arena. Och han lyckas. Wolfgang Amadeus Mozart har i en fruktansvärd syn fått för sig att han ska skriva ett Requiem. En dödsmässa. Wolfgang Amadeus Mozart dör i Antonio Sallieris närvaro och Antonio Sallieri i sin dödsstund då han skurit halsen av sig, anklagar sig själv som mördare av Wolfgang Amadeus Mozart.

Jag tycker att föreställningen: " Amadeus", av; Peter Schaffer från 1979, här liveinspelad på: The National Theatre i juli 2020 var precis lika bra som jag tyckte då jag först såg den på bio för många år sedan då min gymnasieskola, ( Danderyds gymnasium) hade studerat Mozart ett tag. Tråkigt nog visas den liveinspelad igen om jag förstod programbladet rätt, endast en gång till: Den 23 juli, klockan 19 engelsk tid från: The National Theatre i London. Om någon av er hinner läsa denna teatrerecension hinner läsa denna recension vill jag varmt rekommendera er att se föreställningen: " Amadeus",  av: Peter Schaffer, liveinspelad från: The National Theatre i London!

onsdag 15 juli 2020

Romanrecension: " Kometen kommer"; av: Tove Jansson/ Recension av: Marika FrykholmJag har läst en jättebra roman av Tove Jansson, ( f.. 1914- d, 2991, den världsberömda finska författarinnan till: " Mumintrollen".

Enligt slutordet i: " Kometen kommer", där det står fakta om Tove Janssons liv,  går det bland annat att läsa att Tove Jansson var det äldsta barnet i en  finlandssvensk konstnärsfamilj "

. Hennes pappa var skulptören, Viktor " Faffan" Jansson, och Tove Janssons mammavar den svenska teckanren och illustratören Signe Hammarsten- Jansson. Tove Jansson hade två yngre bröder som hette: Per Olov och Lars.

Enligt slutordet till romanen: " Kometen kommer", så har Tove Jansson skildrat sin barndom enligt slutordet: " i den bohemiskt borgerliga konstnärsmiljön i Helsingfors".

Tove Jansson ville också bli konstnär och då hon slutade skolan vid 15 års ålder studerade hon vid konstskolor i Stockholm, Helsingfors, och i Paris.


Hon gjorde även studieresor i Europa och deltog i utställningar. Hon var även skämttecknare i tidningen: Garm, och gjorde orädda, politiska karikatyr och " träffsäkra bilder av vardagslivet i krigstidens Finland ":

Den första boken om Mumintrollen hette: " Småtrollen och den stora översvämningen" som utkom 1945.  Först hade figuren i tidningen Garm kallas " mörk". " Men nu blev han mumintrollet".

Boken: " Trollkarlens hatt", ( som utkom 1948), " blev det egentliga genombrottet för Tove Jansson som barnboksförfattare".


Men en av Tove Janssons egna favoriter av hennes egna böcker var den som heter: " Sommarboken", om  " den lilla flickan Sophia och hennes farmor, som egentligen står för Tove Janssons mor, Ham":

Muminböckerna har enligt slutordet översatts till 35 språk, och de har dramatiserats för teater, opera, film, radio och tv.

Tove Jansson fick också en rad pris och utmärkelser bland dessa: NIls Holgersson plaketten år: 1953.

H. C. Andersen medaljen: 1966, och Svenska Akademins pris år: 1994.Handlingen i boken: " Kometen kommer"; av: Tove Jansson handlar om hur det lilla djuret Sniff får följa med sin vän Mumintrollet på en lång och äventyrlig resa.

 På denna resa träffar de en samling professorer uppe på ett högt berg där Sniff får titta i en av professorernas enorma stjärnkikare och då får uppleva hur enormt stor världsrymden är och hur liten själva jorden i själva verket är.

Mumintrollet och Sniff har dessförinnan mött och blivit vänner med Snusmumruken som med sin hatt med sin fjäder är mycket glad åt att spela på sin munharmonika.

 De lär även känna två Hemuler. Den ena Hemulen är bara intresserad av insekter och struntar i allt vad kometer och världens undergång heter..

Den andra Hemulen är släkt med den första Hemulen men har sagt upp släktskapet och är mest intresserad av sin frimärkssamling.

 Tillsammans ger de sig av för att rädda Snorkfröken som har pannlugg undan en hemsk växt som äter upp levande varelser.

 För att efter det slå följe tillsammans med Snorkfröken och hennes bror Snorken på sin långa resa tillbaka  till Mumindalen.

 Med sig på resan får de även  Hemulen som samlar på frimärken. Men hemma i Mumindalen väntar det lilla djurets Sniffs hemlighet som börjar på K och har två T på slutet.

Jag vill varmt rekommendera alla att läsa: " Kometen kommer", av: Tove Jansson!

tisdag 14 juli 2020

Tv- recension: " In Search of the Brontes"/ Youtoube/ Recension: Marika Frykholm

Jag har sett en fascinerande film om de världsberömda engelska 1800- tals författarinnorna, de tre systrarna Bronte: Charlotte Bronte, ( känd för romanen Jane Eyre), Emily Bronte, ( känd för romanen:" Wuthering Heights ), och: Anne Bronte; ( som har skrivit romanen:" . )

Fadern, ( Mr. Patrick Bronte) var en fattig, irländsk präst, som hade gift sig med sin hustru, ( Mrs. Maria Bronte) för kärleksskull och kom till prästgården Haworth tillsammans med sin hustru, ( Mrs. Maria Bronte) och sina sex barn, ( Maria, den äldsta dottern som även hon hette Maria, Elisabeth, Charlotte, Emily, och Anne Bronte. )

Endast några månader efter att de hade anlänt till prästgården Haworth blev Mrs. Maria Bronte väldigt sjuk och blev därför vårdad under sin sista sjukdom av sin syster,  Elisabeth, allmänt känd i familjen som Aunt Branwell.

Vattnet i byn var så dåligt att inte ens boskapen ville dricka av det. Många blev sjuka och dog. Mr. Patrick Bronte försökte ta hand om sina församlingsbor och göra sitt bästa för att de skulle ha det bra.

Då Mrs. Maria Bronte dog så övertog hennes syster,  Elisabeth, uppfostrandet och vårdnaden av barnen.

Mr. Patrick Bronte bestämde sig för att själv undervisa sina begåvade barn. Men då han läste om en internatskola för fattiga prästers barn, så bestämde han sig för att skicka sina döttrar till denna skola.

Detta visade sig vara ett fruktansvärt beslut då hans två äldsta döttrar, Maria Bronte, och Elisabeth Bronte inte klarade av den brutala andan som denna internatskola hade med extremt tidiga morgnar, långa bönestunder, dålig mat, samt även hårda bestraffningar. De två äldsta döttrarna, Maria, och Elisabeth blev hemskickade och dog av umbärandena de hade fått utstå på internatskolan för barn till fattiga präster.

Denna skola skulle sedan Charlotte Bronte använda som förebild för den hemska internatskolan, Lowood school i romanen " Jane Eyre", dit den föräldralösa flickan Jane Eyre skickas av sin elaka faster. På Lowood School blir Jane Eyre särskilt god vän med en flicka som heter Helen Burns som är förebild för Charlotte Brontes storasyster Maria Bronte. Helen Burns dör ung. Helens Burns pappa hade gift om sig då Helen Burns skickas till den hemska internatskolan för fattiga barn, Lowood School.

Jag tyckte att filmen, " In Search of the Brontes" på Youtoube var mycket intressant, lärorik, och spännande att få lära sig nya saker om de tre världsberömda engelska 1800- tals författarinnorna, Charlotte, Emily, och Anne Bronte. Jag vill varmt rekommendera alla att se den!


lördag 11 juli 2020

Teatrecension: " Mood Music"/ The Old Vic liveinspelad den 20200708/ Recension: Marika Frykholm
Jag har sett den liveinspelade föreställningen: " Mood Music" som första gången spelades på The Old Vic Theatre  i  London då The Old Vic firade sitt 200- års jubileum, år 2018.

" Mood Music" handlar om en berömd artist som heter: Cat, och hennes producent Bernhard som befinner sig i stridigheter om rättigheterna till en av Cats, eller Catlins senaste hits. De befinner sig då pjäsen tar sin början i en av de mest kända musik studiorna i London. De är där för att reda ut rättigheterna och för att slippa ta det till rättegång med sina advokater, respektive sina psykoterapuefter. Bernhard har en manlig psykoterapeuft, och Cat har en blond, kvinnlig psykoterapeuft.

I programbladet vill man belysa att Cats och hennes producent Bernhards förhandlingar är att jämföras med vilka jättar inom musikbranchen som helst som går till rättegång över upphovsrätten av deras senaste hits.

Jag skulle vilja låta påskina att Cat eller Catlin med sin breda accènt ger det mest sympatiska och känslomässigt vuxna intrycket av de två kontraparterna. Medan producenten Bernhard här framställs som en totalt egocentrisk, och en oerhört inbilsk såväl som en mycket självgod person.

Jag tycker att " Mood Music" som här är liveinspelad från The Old Vic theatre i London från juli 2020 är en mycket tänkvärd föreställning som på ett mycket starkt och känslomässigt sätt visar på hur vilsna en del ungdomar kan vara i sitt sökande efter lycka, erkännane, berömmelse, och framgång inom musikbranchen. Och hur tuff och okänslig den branchen kan tyckas vara mot den oerfarne. Jag vill varmt rekommendera alla att se föreställningen: " Mood Music", här framför på The Old Vic theatre i London från den 202007 08 som ligger ute ungefär en vecka till från dags datum, den 2020 0711!

fredag 10 juli 2020

Tv- serie recension: " The Brontes of Haworth", filmad av Yorkshire television på --70 talet/ Recension av: Marika Frykholm


Jag har sett det 2 avsnittet av den engelska -70 tals serien: " The Brontes of Haworth", filmad av: Yorkshire television på - 70 talet.

" The Brontes of Haworth", handlar om de världsberömda engelska 1800- tals författarinnorna, Charlotte, Emily, och Ann Bronte som tillsammans med deras storebror Branwell Bronte och deras far, som var präst växte upp på hedarna i  Yorkshire i England på 1800- talet.

Charlotte Bronte är mest känd bland annat för romanen: " Jane Eyre". Emily Bronte för sin berömda roman: " Wuthering Heights"= " Svindlande Höjder".

Ann Bronte har skrivit romanen: " Agnes Grey".

I avsnitt 2 av den engelska  -70 tals tv- serien, " The Brontes of Haworth" får den äldsta av systrarna, Charlotte Bronte besök av sin väninnan Polly. Polly är hemligt förälskad i storebrodern Branwell och tycker att det är sorgligt att de inte kommer lika bra överens som den förra gången hon hälsade på hos familjen Bronte. Men storebrodern Branwell har fullt upp att tillsammans med sina vänner planera för sin framtid och finna sig ett yrke som han kan försörja sig på.

Charlotte Bronte tar i detta avsnitt, avsnitt 2 plats som guvernant hos en rik och snobbig familj med bortskämda barn som hon måste undervisa. Hon vantrivs i den familjen och för att vidareutbilda sig åker Charlotte Bronte tillsammans med systrarna, Emily och Ann Bronte till en skola för kvinnor i Bryssel i Belgien. Där möter hon och blir förtjust i skolans professor, Monsieur Heger. Men Monsiuer är gift. Ett faktum jag har  hörde  i en annan film om Charlotte Bronte, ( " The Brilliant Brontes" ) var att Monsieur Hegers fru, Madame Heger många år efter att Charlotte och hennes två systrar, Emily och Ann Bronte hade åkt tillbaka till Englnad och Yorkshire så vägrade Madame Heger att ta emot engelska kvinnor till sitt etablissemang i Bryssel.

Jag t tycker att mini- serien, " The Brontes of Haworth",  inspelad på -70 talet av Yorkshire television ger en mycket intressant framtoning av hur livet kunde ha tett sig för de 3 världsberömda författarinnorna som även var systrar, Charlotte Bronte och hennes två systrar, Emliy och Ann Bronte.

Jag vill varmt rekommendera alla att se mini- serien:" The Brontes of Haworth" inspelad av Yorkshire television!

Teaterrecension. " The Deep Blue Sea", av: Terrance Rattigan/ Inspelning från: The National Theatre i London från den 20200709/ Recension av: Marika Frykholm
Jag har sett den från den 20200709 liveinspelade föreställningen av: Terrance Rattigans pjäs: "  The Deep Blue Sea", här spelad på: The National Theatre i London.

I huvudrollerna som prästdottern,  Mrs. Hester Collier ses: Helen McCrory och som hennes pojkvän, Mr. Freddie Page ses: Tom Burke.

Den första akten, ( som ska föreställa en våning i västra London år 1952), inleds med hur paret Mr. Wells och Mrs. Wells hittar Mrs. Hester Collier livlös på golvet i sin lägenhet på grund av gasförgiftning. Mr. Wells och Mrs. Wells får hjälp av hyresvärdinnan,, Mrs. Elton som tar hjälp i sin tur av den föredetta läkaren, Mr. Miller.

Tillsammans lyckas de väcka liv i den medvetslösa Mrs. Hester Collier ( här spelad av: Helen McCrory) förklaringen man får är att Mrs. Hester Collier har övergivit sin berömde make, domaren Sir Collier för den föredetta stridsflygaren Mr. Freddie Page`s skull, ( här spelad av: Tom Burke .)

Mrs. Hester Collier har, djupt olycklig på grund av att hennes pojkvän, Mr. Freddie Page har glömt bort hennes födelsedag, försökt ta livet av sig genom gasförgiftning.


I första akten får man även stifta bekantskap med Mrs. Hester Colliers man, den välkände domaren, Sir Collier. Man förstår att Sir Collier tycker att de den gången de ingick äktenskap med varandra, gifte sig av helt fel anledning.  Sgagir Collier låter påskina att Mrs. Hester Collier var en, " naiv och oerfaren prästdotter som tog första bästa man till äkta make och sedan rymde med förste bästa man som gav henne någon uppmärksamhet":

I andra akten djupnar bekantskaperna mellan Mrs. Hester Collier och den  föredetta läkaren, Mr. Miller då Mrs. Hester Colliers pojkvän säger sig vilja överge henne på grund av att han vill återgå till sitt tidigare stridspilots jobb.

Min kompis berättade att man kan " läsa Mrs. Hester Colliers pojkvän, Mr. Freddie Page`s ställning i Mrs. Hester Colliers liv som en typ av rockstjärnas ställning. Precis liksom man som när man är ung kan svärma för en känd rockartist, precis på det sättet svärmar Mrs. Hester Collier för sin Mr. Freddie Page.

Jag tycker att Terrance Rattigans pjäs, " The Deep Blue Sea" här spelad på: The Nnational Theatre i London 20200709 var en mycket sorglig, tänkvärd, pjäs. Samtidigt som den berör en som publik på ett ytterst känslomässigt sätt. Den ligger kvar 1 vecka på Youtoube. Jag vill varmt rekommendera alla att se: "  The  Deep Blue Sea", av: Terrance Rattigan,här liveinspelad från: " The National Theatre i London så länge den finns tillgänglig på internet!

söndag 5 juli 2020

Livesändning av: De unga musikerna från RSPO Orchestra Academy med stämledare från Kungliga Filharmonikerna i Stockholm från 5/ 6 2020/ Deras avslutningskonsert/ Recension av: Marika Frykholm
Jag har lyssnat till den liveinspelade avslutningskonserten med de internationella unga musikerna från RSPO Academy från den5/ 6 2020 med stämledare från Kungliga Filharmonikerna i Stockholm.

RSPO Academy är ett fortbildningsprojekt enligt programbladet, som inleddes år 2016 av Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. RSPO Academy har under året handletts av stämledare från Kungliga Filharmonikerna i Stockholm och givit ett flertal egna konserter.

Denna internationella orkester, ( enligt programbladet) är en högre akademisk specialutbildning där " särskilt utvalda musiker under 1 år får utgöra en integrerad del av Konserthuset i Stockholm och de Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. I denna liveinspelade konsert från den 5/ 6 2020 framträder de tillsammans.

Bland annat med dessa två konserstycken från: Richard Strauss` Serenaden för blåsare som han skrev då han var endast 17 år gammal och som fick urpremiär något senare, samt av den Ukrainske kompositören: Reingold Gilière som bland annat var känd för att ha varit Sergej Prokofjevs lärare.

Richard Strauss` far var en professionell hornist och därför hade förstås enligt programbladet blåsmusiken funnits med under hela Richard Strauss uppväxttid.

Den Ukrainske kompositören Reingold Gilièr`s musik fick hög status efter den ryska revolutionen uav nationalistiska rörelser och skulle bli som mest känd  under Stalintiden i det forna Sovjetunionen.

Jag tycker att det bästa är att man kan följa dessa liveinspelade konserter från Konserthuset. se hemsida på Konserthuset play! Och jag vill varmt rekommendera alla att lyssna på de unga, internationella musikerna från RSPO Academy`s avslutningskonsert från den: 5/ 6 2020!

torsdag 2 juli 2020

Tv-serie recension: " Charlotte Löwensköld och Anna Swärd", baserad på Selma Lagerlöfs romaner, svt play/ Rcension av: Marika Frykholm
Jag har sett det 5, och det sista avsnittet av tv- serien: " Charlotte Löwensköld och Anna Swärd", på svt. play.

Jag älskar Selma Lagerlöfs berättarstil. Det är en sådan härlig blandning av den hårda krassa verkligen, hur stor skillnaden var förr i tiden mellan fattig och rik, med en härlig blandning av inslag av övernaturliga händelser, och romantiska inslag karaktärerna emellan.

I det 5 avsnittet av: " Charlotte Löwensköld och Anna Swärd"; har prästen Karl- Arthur Ekenstedt som har avsurit sig all ära, makt och rikedom sin höga bildning till trots, blivit rejält nedgången och har slagit sig ihop med den kvinna som har jagat honom hela tiden, fru Thea Sundvall och blivit en kringfarande  predikant som predikar för folkskarorna på marknader. Det har gått rejält utför med honom. Men då han blir skyld till två människors död, en man och ett oskyldigt barn, förbarmar sig hans föredetta fästmö, Charlotte Löwensköld sig över honom och tar på sig att skilja honom från den kvinna som är orsaken till hans förfall, fru Thea Sundvall. Charlotte Löwensköld, numera gift med den rike brukspatronen Schagerström, får i den vevan höra om att det sägs vila en förbannelse över släkten Löwensköld som har någon koppling med 3 ringar att göra.

Jag tycker att tv- serien, " Charlotte Löwensköld och Anna Swärd"; baserad på Selma Lagerlöfs romaner är en mycket väl sevärd serie, som innehåller mängder av kärlek, äventyr och romantik. Jag vill varmt rekommendera alla att se: " Charlotte Löwensköld och Anna Swärd", baserad på Selma Lagerlöfs romaner!

onsdag 1 juli 2020

Tv- serie recension: " Charlotte Löwensköld och Anna Swärd"baserad på Selma Lagerlöfs romaner, , svt play/ Recension av: Marika Frykholm
Jag har sett avsnitt 4 av tv- serien: " Charlotte Löwensköld och Anna Swärd", baserad på Selma Lagerlöfs romaner, på svt.play.

I avsnitt 4 så går den fattige  hjälp- prästen, Karl- Arthur som nu är gift med sin dalkulla, den vackra Anna Swärd som nu väntar deras barn, ett alltmera fattigt och sorgligt öde till mötes. De fattiga, föräldrarlösa barnen som de först tog hand om för att de inte skulle utauktioneras på socknen som man gjorde med fattiga, föräldralösa barn förr i världen i Sverige, blir fråntagna Karl- Arthur och Anna Swärd till en rik man som säger att han ska ta väl hand om dom. Men Karl- Arthurs hustru, Anna Swärd ogillar den mannens utseende.

Karl- Arthur ger bort Anna Swärds välförtjänade pengar som hon har fått av sin vänninna, Ris- Kari från de åren hon vandrade runt på vägarna som dalkulla och sålde varor, åt fru Sundvalls man, organisten så att han ska kunna fara iväg och bota sin gikt. I själva verket är fru Sandvall, organistens hustru, hemligt förälskad i den fattige prästen Karl- Arthur och har hitills gjort allt i sin makt för att bli kvitt hans kvinnor. Först herrskapsfröken, Charlotte Löwensköld som hon rådde att gifta sig med den rike brukspatron Schagerström, och nu den vackra dalkullan Anna Swärd. Fru Sundvall lyckas mycket riktigt med att slutligen göra sig av med Anna Swärd. Hur det i slutändan ska gå med den saken kanske kommer att visa sig i avsnitt 5.

Jag älskar Selma Lagerlöfs berättarstil och hennes underbara författarskap. Tv- serien, " Charlotte Löwensköld och Anna Swärd" , är inget undantag av den saken. Det är en härlig blandning av relationsdramer, och romantik, och om hur stor skillnaden var mellan fattig och rik på den tiden.

Jag vill varmt rekommendera alla att se tv- serien: " Charlotte Löwensköld och Anna Swärd", baserad på Selma Lagerlöfs romaner!