söndag 31 maj 2020

Tv- serien " Sanditon" av den engelska 1800- tals författarinnan, Jane Austens ofullbordade manuskript med samma titel/ Manus: Andrew Davies/ Recension av: Marika Frykholm
Jag har sett det sjätte avsnittet av den engelska tv- serien: " Sanditon" som bygger  på den engelska 1900- tals författarinnan, Jane Austens ofullbordade manuskript med samma titel. Med manus av: Andrew Davies.

I några av rollerna ser vi bland annat följande personer:

Miss Charlotte Heywood- Rose Williams

Mr. Sidney Parker- Theo James

Mr. Tom Parker, ( den ene av Mr. Sidney Parkers bröder), här spelad av: Kris Marshall

Mrs. Mary Parker, ( Mr. Tom Parkers hustru) här spelad av: Kate Ashfield

Sir Edward Denham- Jack Fox

I det sjätte avsnittet blir den förmögna mörka och exotiska skönheten och arvtagerska, Miss Georgiana Lame tvingad till ett tvångsäktenskap på grund av hennes friare Otis spelskulder och kidnappad. På deras väg till Gretna Green, ( en plats i Skottland där man kunde gifta sig utan sina föräldrars eller förmyndares samtycke) blir Miss Georgiana Lambe räddad av Mr. Sidney Parker, hennes förmyndare som gör en hjältemodig insats med att rädda henne från hennes tvångsäktenskap. Till Mr. Sidney Parkers hjälp har han Miss Charlotte Heywood som tack vare att hon kände till Miss Georgiana Lambes friare Otis tillhåll kunde bidra med räddningen av kidnappningen av Miss Georgiana Lambe.

Den engelska 1800- tals författarinnan Jane Austens romaner, så som till exempel: " Stolthet och fördom"; " Förnuft och känsla" och " Northanger Abbey" för att här nämna några exempel är välkända för att innehålla kärlek, intriger, och romantik i jatken på den rätte partnern. I den engelska 1800- tals överklassens tid som Jane Austens romaner skildrar, så var det viktigt att för att det skulle bli ett lyckligt äktenskap att den blivande partnern hade en hög social såväl som hög ekonomisk status i det engelska 1800- tals samhället.

Jag tycker att tv- serien " Sanditon" som bygger på den engelska 1800-- tals författarinnan Jane Austens ofullbordade manuskript med samma titel helt är i Jane Austens anda. Jag vill varmt rekommendera alla att se den!

Tv- serie: " Den gula hästen" bearbatd på deckardrottningen Agaatha Christies: roman: " The Pale Horse"/ Recension av: Marika Frykholm


Jag har sett den första delen av: " Den gula hästen", bearbetning av den engelska deckardrottningen, Agatha Christies roman: " The Pale Horse" som just nu går på kanal 4, svt play.

" Den gula hästen"; eller: " The Pale Horse" som den heter på engelska av deckardrottningen Agatha Christie, handlar här om, " hur änklingen Mark Easterbrook som nyligen har gift om sig med den vackra och socialt begåvade Hermia en dag får vetskap om att det har hittats en lista på uppenbarligen dödsdömda personer. Mark Easterbrook bestämmer sig då för att själv ta itu med fallet av värdshuset: " Den gula hästen", där det bor tre stycken kvinnor som kallar sig för häxor. Dessa tre häxor sägs mörda folk på distans mot betalning. Mark Easterbrooks namn finns snart med på denna olustiga lista av dödsdömda personer. Han bestämmer sig för att ta reda på hur det hela egentliggen hänger ihop. Kan det verkligen röra sig om svart magi? Eller finns det som Mark Easterbrook är helt övertygad om en alldeles naturlig förklaring?

Jag vill varmt rekommendera alla att se denna mycket spännande deckarserie som nu går på kanal 4, svt play av den engelska deckardrottningen Agatha Christie! Och jag vill även med varm hand rekommendera alla att läsa boken med samma titel.

lördag 30 maj 2020

Tv- serien, " Sanditon" som bygger på den engelska 1800- tals författarinnan, Jane Austens ofullbordade manuskript med samma titel/ Manus: Andrew Davies/ Recension: Marika Frykholm

Jag har sett avsnitt 5 av den engelska tv- serien, " Sanditon" som bygger på den engelska 1800- tals författarinnan, Jane Austens ofullbordade manuskript med samma titel. Manus är skrivet av: Andew Davies.

I rollerna ser vi bland annat:

Miss Charlotte Heuwood- Rose Williams

Mr. Sidney Parker- Theo James

Mr. Tom Parker, ( Mr. Sidney Parkers ene bror), här spelad av: Kris Marshall

Mrs. Mary Parker, ( Mr. Tom Parkers hustru), här spelad av: Kate Ashfield

Sir Edward Denhamn- Jack Fox

I avsnitt fem av den engelska tv- serien, " Sanditon",  rymmer den mörka, exotiska skönheten, Miss Georgiana Lame som är arvetagerska under en pågående Cricket- match mellan den engelska överklassen mot den engelska arbetarklassen i badorten Sanditon, för att möta sin pojkvän Otis som befinner sig i London. Miss Charlotte Heywood som har agerat mellanhand för att kunna posta Miss. Georgiana Lambes brev till pojkvännen Otis i London, blir utskälld av Mr. Sidney Parker efter Cricket matchen och bestämmer sig för att resa efter Miss Georgiana Lambe till London för att hjälpa henne.

Den engelska 1800- tals författairnnan Jane Austens romaner, så som för att här nämna några exempel: " Stolthet och fördom"; " känsla och förnuft", och " Northanger Abbey" är välkända för att handla om äktenskap, kärlek och intriger för att kunna fånga den " rätte"/ " rätta". I den engelska 1800- tals överklassen var det mycket som stod på spel när ett äkta par skulle få gifta sig med varandra. Det var lika mycket partnerns sociala  och ekonomiska status som det handlade om så som kärlek och lycka för att ett äktenskap parterna emellan skulle bli godtyckligt av parternas respektve familjer.

Jag tycker att den engelska tv- serien " Sanditon" som bygger på den engelska 1800- tals författarinnan Jane Austens ofullbordade manuskript med samma titel här med manus av: Andrew Davies  helt är i Jane Austens anda. Jag vill varmt rekommendera alla att se denna tv- serie!

Tv-serie recension: " Sanditon" som bygger på den engelska 1800- tals författarinnan, Jane Austens ofulllbordade manuskript med samma titel/ Manus: Andrew Davies/ Recension av: Marika Frykholm
Jag har sett avsnitt 4 av den engelska tv- serien, " Sanditon" som bygger på den engelska 1800- tals författarinnan Jane Austens ofullbordade manuskript med samma titel. Manus till tv- serien: " Sanditon" är skrivet av: Andrew Davies.

I rollerna ser vi bland annat:

Miss Charlotte Heywood- Rosie Williams

Mr. Sidney Parker- Theo James

Mr. Tom Parker, ( Mir. Sidney Parkers ena bror) spelad av: Kris Marshall

Mrs. Mary Parker, ( Mr. Tom Parkers hustru), här spelad av: Kate Ashfield

Sir Edward Denham- Jack Fox

Jane Austens välkända romaner, såsom: " Stolthet och fördom"; " Förnft och känsla", " Northanger Abbey" för att här ge några exempel är allihopa kända för att innehålla kärlek, och romantik i jakten på den rätta maken/ makan. I den engelska 1800- tals överklassen som Jane Austen så intelligent skildrar i sina romaner var det lika viktigt för att ett äktenskap skulle räknas bli riktigt lyckligt att den äkta hälften hade en hög ekonoimsk ställning i den engelska överklassocieteten.

I  tv- serien, " Sanditon" avsnitt 4 så agerar Miss Heywood mellanhand mellan den mörka, exotiska skönheten och arvtagerskan, Miss Georgiana Lame och hennes pojkvän, den mörke och fattige Otis från London mycket mot Mr. Sydney Parkers vilja, som är Miss Georgianas framlidne förmögne fars vän, och Miss Georgiana Lames förmyndare tills den dag hon blir 21 år gammal. Miss Charlotte Heywoood hade dessutom innan Mr. Sydney Parker reste till London för att hjälpa sin ene bror, Mr. Tom Parker med hans affaärer att göra Sanditon till en fashionabel badort för den engelska överklassen, lovat att se efter att Miss Gerogiana Lambe inte gjorde några dumheter.

Jag tycker att den engelska tv- serien, " Sanditon" som bygger på den engelska 1800- tals författarinnan Jane Austens ofullbordade manuskript med samma titel, här med manus skrivet av: Andrew Davies helt följer i Jane Austens anda! Jag vill varmt rekommendera alla att se den!

fredag 29 maj 2020

Tv- serie recension: " Sanditon" som bygger på ett ofullbordat manuskript av den engelska 1800- tals författarinnan, Jane Austen/ Manus av: Andrew Davies/ Recension av: Marika FrykholmJag har sett avsnitt 3 av den engelska tv- serien: " Sanditon", som bygger på ett ofullbordat manuskript av den välkända engelska 1800- tals författarinnan, Jane Austen. Manus är skrivet av: Andrew Davies.

I rollerna ser vi bland annat:

Charlotte Heywood-Rose Williams

Mr. Sidney Parker: Theo James

Mr. Tom Parker( en av Mr. Sidney Parkers bröder), här spelad av: Kris Marshall

Mrs. Mary Parker, ( Mr. Tom Parkers hustru), här spelad av:Kate Ashfield

Sir Edward Denham- Jack Fox

Jane Austens romaner är välkända mycket på grund av att man anser att handlingen ofta kretsar kring den engelska 1800- tals överklassens äktenskapsmäkleri. För att ett äktenskap i den engelska 1800- tals överklassen skulle räknas som riktigt lyckat gällde det lika mycket den blivande partnerns sociala status och ekonomska situation som att kärlek hade något med ett lyckligt äktenskap att göra. Det var en affärsuppgörelse de blivande makarna och deras familjer emellan.

I del tre av den engelska tv- serien: " Sanditon" så är Miss Charlotte Heywood med och hjälper till att rädda Mr. Stringers far som har råkat ut för en olyckshändelse på sin arbetsplats.

Och den välremitterade tyske läkaren Dr. Fuchs som Mr. Tom Parker har hämtat till den idylliska badorten Sanditon för att kunna locka dit den engelska överklass societeten till badorten misslyckas grundligt att övertyga den mera rikare och ståndsmässigt boende överklassfamiljen i staden Sanditon om sitt kunnande som läkare då han vill förevisa den moderna tidens senaste uppfinning: Nämligen duschen. Man duschade då med kläderna på.

Jag anser att den engelska tv- serien, " Sanditon" som bygger på ett ofullbordat manuskript av den engelska 1800- tals författarinnan Jane Austen med manus skrivet av: Andrew Davies går helt i Jane Austens anda! Jag vill varmt rekommendera alla att se " Sanditon"!

Tv- serie recension: " Sanditon" som bygger på ett ofullbordat manuskript av Jane Austen/ Manus: Andrew Davies/ Recension: Marika Frykholm
Jag har sett avsnitt 2 av den engelska tv- serien, " Sanditon" som bygger på ett ofullbordat manuskript av den välkända 1800- tals författarinnan, Jane Austen.

Jane Austens romaner är kända för att handla om sociala relationer, maktspel om kampen att gifta sig med den rätta äkta partnern som helst ska ha mycket pengar. Detta på grund av att på  Jane Austens tid så förväntandes de engelska överklassdamerna/ och de engelska överklassherrarna att gifta sig rikt och gärna ståndsmässigt.

I tv- serien " Sanditon" med manus av Andrew Daives i avsnitt 2 så blir Miss Charlotte Heywood, ( här spelad av: Rose Williiams)den unga flikcan som är Mr. Tom Parkers, ( spelad av: Kris Marshall) gäst då hon var med om att rädda Mr. Tom Parker och hans hustru, Mrs. Mary Parker, från en häst- och vagns olyckshändelse i närheten av Miss Charlotte Heywoods hem; i detta avsnitt så blir Miss Charlotte Heywood bjuden på lunch hos en av de rikaste damerna i Sanditons societetsliv. Detta tillsammans med den rika, mörka Miss Lambe vars mor var en slavinna i Antigua. Miss Georgiana Lambe som är arvtagerska till en förmögenhet är Mr. Sidney Parker,s spelad av: Theo James, ( Mr.. Tom Parkers ena brors) myndling tills den dag hon fyller 21. Miss Charlotte Heywood och Mr. Sidney Parker hade ett meningsutbyte på den bal i Sanditon som Mr. Tom Parker var med om att arrangera till Sanditons ära och berömmelse som blivande välkänd badort för den engelska överklassen.

Jag tycker att den engelska tv- serien: " Sanditon" som bygger på ett ofulllbordat manuskript med manus i Andrew Davies helt uppfyller Jane Austens anda. Jag vill varmt rekommendera alla att se denna tv- serie!

onsdag 27 maj 2020

Tv-serie, " Sanditon", bygger på ett ofullbordat manuskript av Jane Austen/ Manus: Andrew Davie/ Del 1/ Recension av: Marika Frykholm
Jag har sett det första avsnittet av den engelska kostym- serien, " Sanditon" som bygger på ett ofullbordat manuskript av den engelska 1800- tals välkända författarinnan, Jane Austen. Manus till tv- sesrien: " Sanditon", är skrivet av: Andrew Davies.

I rollerna ser vi:

Rose Williams- Charlotte Heywood

Theo James- Mr. Sidney Parker

Kris Marshall- Mr. Tom Parker

Kate Ashfield- Mary Parker

Jack Fox- Sir Edward Denham

I det första avsnittet av " Sanditon" så kommer den unga flickan Charlotte Heywood som kommer från en stor familj med 11 syskon av en slump till staden Sanditon i England där Tom Parker som av en slump då han och hans hustru Mrr. Mary Parker blivit räddade från en hästvagns olycka inärheten av familjen Heywoods hem, håller på att vilja förvandla badorten Sanditon till en fashionablel badort dit han vill att all engelsk societet ska komma till för att att göra Sanditon till en välkänd badort för den engelska överklassocieteten.

Jane Austen hann aldrig skriva färdigt den ofullbordade romanen, Sanditon. Men jag tycker att Andrew Davies helt och hållet har lyckats med att slutföra tv- serien " Sanditon" helt och hållet i Jane Austens anda. Jag vill varmt rekommendera alla att se den engelska tv- serien: " Sanditon" !

måndag 18 maj 2020

Musikrecension barnkonsert med Kungliga Filharmonikerna på Konserthuset i Stockholm med dockan Ludde B om Ludvig van Beethovens musikvärld som firar 250 års jubileum/ Recension av: Marika Frykholm


Jag har lyssnat till en helt fantastisk barnkonsert med dockan B som firar 250 års jubileium med musik av Ludvig van Beethoven, ( f. 1770- d. 1827. ) Denna inspelning var från mars 2020.

Konserten leddes av dirigenten: Alexander Hansson, och presentatören Ayla Kabaca. Med konsertpianist Markus Kvist.

Det bästa är att man kan följa alla konserter både inspelade och direktsända/ live på : Konserthuset. se

Källhänvisning: Förordet till detta 250 års jubileum med barnkonserten med dockan B om Ludvig van Beethhovens" fantastiska" musikvärld från mars 2020.

lördag 16 maj 2020

Musikrecension: Violinisten Janine Jansen leder Kungliga Filharmonikerna från en livesändning på Konserthuset i Stockholm onsdagen 20200513/ Recension: Marika Frykholm


Jag har lyssnat till en inspelad live-inspelning med den världskända  Nederländska violinisten Janine Jansen som dessutom här är solist från en inspelad live- sändning med Kungliga Filharmonikerna på Konserthuset i Stockholm från onsdagen 20200513.

Det bästa är att även om man inte har hunnit se den inspelade konserten när den sändes live från Konserthuset i Stockholm kan man se den i efterhand!

Källhänvisning: Förordet till denna inspelade live- konsert från Konserthuset i Stockholm med Janine Jansens som här leder Kungliga Filharmonikerna och dessutom här själv är solist.

fredag 15 maj 2020

Teaterrercension: The Globe`s i Londons föreställning av: MacBeth, av: William Shakespeare/ Rercension: Marika Frykholm


" Hon skulle ha dött en annan gång", så säger den onde kungen MacBeth då hans hustru, Lady Mc. Beth har blivit galen av allt mördande först av den riktige kungen till vilken hennes make, Mc. Beth står näst på tur att ta över efter, så tar Lady MacBeth livet av sig på grund av att hennes onda samvete plågar henne så.

Man kallar MacBeth för: " Den skotska pjäsen", eller " it". Man får inte då man som skådespelare spelar föreställningen MacBeth uttala namnet MacBeth för då sägs det att man nedkallar de tre häxorna i pjäsens förbannelse över en.

Det finns nästan inte en pjäs som det råder så mycket vidskepliga föreställningar om som kring William Shakespeare`s pjäs, MacBeth. Det är verkligen en pjäs som onekligen innehåller många mord på en och samma gång. Först mördar MacBeth kunden, så blir han själv kung. Sedan tar Lady MacBeth livet av sig då hennes onda samvete på grund av de många morden plågar henne så. Mac Beth har dessförinnan blivit vansinnig då han i en syn ser den gamle kungens ande visa sig för honom vid en middagsbjudning som han har ordnat. Det är verkligen " mord och inga visor" som pågår föreställningen  " MacBeth" som här framförs på William Shakespeare´s the Globe teatern i London.

Teatern the Globe i London är en kopia av den ursprungliga the Globe teatern som fanns på William Shakespeare`s tid. Jag har varit på guidad tur på the Globe teatern flera gånger då jag har besökt London och hörde en av guiderna berättade att  det finns sådana människor som kommer och frågar henne hur gammal the Globe teatern är!

Jag vill varmt rekommendera alla att se The Globe teaterns föreställning från år 2020 av William Shakespeare`s föreställning: " MacBeth"

Källhänvisning: " Dödligt drama på teatern!; av: Maria Lang
" TIgerhjäta", av: Gunilla Ambjörsen

tisdag 12 maj 2020

Musikrecension:Två violiner och en pianist, systrarna Claudia och Daniela , ( violinister) Bonfiglioli och Kungliga Filharmonikernas pianist, Stefan Lindgren i Grunewaldssalen från två inspelningarna i Grunewaldssalen från april 2020 och maj 2020/ Recension: Marika FrykholmJag har just lyssnat till en inspelning från april och i maj 2020 med systrarna Claudia, ( som är stämledare i andreviolinisterna i Kungliga Filharmonikerna och som även har uppträtt som solist samt spelat med i den nyupptäckta stycket av Amanda Maier-Röntgen på Amanda Maier- Röntgen konserten), samt hennes syster Daniela Figlioli som spelar med i förstaviolinisterna i Kungliga Filharmonikerna. Tillsammans med Kungliga Filharmonikernas pinasit, Stefan Lindgren.

Ett av styckena som här framfördes var av den ryske kompositören, Aleksej Igudman som även är skådespelare och dessutom är  komiker

Källhänvisning: Förordet till denna inspelade konsert från april och i maj 2020. 

Jag tyckte att det var en oerhört vacker och fängslande musikalisk underhållning att lyssna till. Och det bästa är att det är bara att gå in på Konserthuset.se och se alla de inspelade konserter som finns där! 

måndag 11 maj 2020

Musikrecension: " Griegs stycke: Holmberg, ( författaren Ludvig Holmberg från Bergen), och Tjajkovskij " med Kungliga Filharmonikerna med konsertmästare Joakim Svenheden från 200429/ Recension av: Marika FrykholmJag har lyssnat till en inspelad konsert med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm på Konserthuset. se, med konsertmästare Joakim Svenheden som har varit konsertmästare sedan år 2000.

Denna konsert innehöll musikstycken från Edward  Grieg samt  Pjotr Tjajkovskij.

Konserten inleds med ett stycke av Grieg om Holmberg, ( troligtvis författaren Ludvig Holmberg) som liksom Grieg var från Bergen i Norge.

Källhänvinsnig: Förordet på Konserhuset. se hmsida tilll denna inspelade konsert från 200429.

Jag tyckte att det var en mycket vacker konsert och njöt av den vackra musiken av Grieg och Tjajkovskij.

lördag 9 maj 2020

Musikrecension: Konsert ur Wolfgang Amadeus Mozarts opera: " Idomeneo", uvertyren/ Dirigent: Dirigent: Tidig musik- experten Luca Gugliemi/ Musikrecension av: Marika Frykholm


Jag har lyssnat till den den helt fantastiskt och härligt  inspelade uvertyren av Wolfgang Amadeus
Mozarts opera, " Idomeneo", med dirigent, ( tidig musik- experten) italienske Luca Gugliemi som här leder Kungliga  Filharmonikerna i Stockholm.

Wolfgang Amadeus Mozarts opera, " Idomeno"  utspelar sig strax efter det Trojanska kriget på 1200- talet e.Kr.

Kompositören Wolfgang Amadeus Mozart var bara 24 år gammal då han skrev operan, " Idomeno" som gjorde succé då den hade premiär i Munchen år 1781.

Källhänvisning:: Förordet till den inspelade uvertyren till Wolfgang Amadeus Mozarts opera: " Idomeneo", här framförd av Kungliga Filharmonikerna i Stockholm under ledning av den italienske tidig- musik- experten Luca Gugliemi.

Jag tycker att det bästa är att man kan gå in på Konserthuset.se och lyssna till alla dessa inspelade konserter, samt även då det är live- sändningar så har man tillgång till Konserthuset i Stockholms kalender där man kan följa dag för dag vilka konserter som ges digitalt.


Novellrecension: " The Case of the distressed Lady"; The Complete Parker Pyne Private Eye", av: Agatha Christie, fritt översatt av mig: " Fallet med den bekymrade damen",den kompletta novellsamlingen av: Parker Pyne privatdetektiv"/ Novellrecension av: Marika Frykholm


Jag har läst en novell i en novellsamling av den engelska deckardrotttningen, Agatha Christie som på engelska heter: " The  complete parker pyne Private Eye", och novellen i fråga heter: " The Case of the distressed Lady"= Här fritt översatt av mig till: " Den kompletta novellsamlingen om Parker Pyne privatdetektiv/  Och novellen jag har läst i den novellsamlingen heter på svenska här fritt  översatt av mig: " Fallet med den bekymrade damen":

" The Case  of the distressed Lady", eller som jag har översatt den till: " Fallet med den bekymrade damen", av den engelska deckardrottningen Agatha Christie handlar om en till synes charmig och bekymrad ung dam som kallar sig för Mrs. Daphne St. John som inför privatdektektiven Mr. Parker Pyne som  äger en byrå där han lovar att alltid göra alla sina kunder lyckliga", kommer till Mr. Parker Pynes kontor och framställer sig som en dam som har det mycket ovanliga problemet att hon för att betala sina spelskulder stal sin arbetsgivares, en Mrs. Lady Dorteimers diamantring och bytte ut den mot en falsk kopia och därmed gav den falska kopian till Mrs. Lady Dortheimer som hon inför Mr. Parker Pyne påstår sig vara en nära vän till.

Men Mr. Parker Pyne skickar ut sina hjälpredor och får snart klart för sig att Mrs. Daphne St. John är en bedragerska av värsta sort och fallet löser sig till allas inblnadandes belåtenhet. Men inte till den såkallade Mrs. Daphne St. Johns belåtenhet som får avläsgna sig som den bedragerska och tjuv hon faktiskt är.

Jag tycker att  Agatha Christies, ( den engelska titeln) " The complete Parker Pyne private eye", samling av noveller är en  samling mycket väl läsvärda och roliga noveller av den engelska deckardrottningen Agatha Christie som jag varmt vill rekommendera alla att läsa!

fredag 8 maj 2020

Två pianokvartetter med några av de ledande stråkmusikerna från Kungliga fFilharmonikerna inspelade i april 2020/ Musikrecension av: Marika Frykholm

Jag har lyssnat på en alldeles fantastisk från april inspelad konsert med några av de ledande stråkmusikerna från Kungliga Filharmonikerna i Stockholm som var inspelad i början av april 2020.

Den heter 2 pinaorkvartetter och lyfter alldeles särskilt fram två ledande kvinnliga svenska pinojärtonsättare, nämligen Elfrida Andrèe, och Amanda Maier- Röntgen.

Amanda Maier- Röntgen, var 12 år yngre än Elfrida Andrèe, och  levde större delen av sitt liv i Amsterdam där hon 1880 gifte sig med Julius Röntgen.

Amanda  Maier- Röntgen var den första kvinnliga utbildade musikdirektören i Sverige.

Den pianokvartett som spelas mest och som idag är mest känd visar att hon var senromantiker.

Källhänvisning: Beskrivning av dessa 2 painokvartetter som var inspelade i början av april 2020 konsert med ledande stråkmusiker från Kungliga Filharmonikerna i Stockholm

torsdag 7 maj 2020

Filmrecension: Engelsk romantisk komedi: " Hemma på Hampstead Heath"/ Filmrecension av. Marika Frykholm

Jag har sett en film, som är en engelsk romantisk komedi som heter: " Hemma på Hampstead Heath" som utspelar sig i parken  i den del av London som heter: Hampstead Heath.

I parken i området som heter Hampstead Heath bor en hemlös man som har låtit bygga sig ett sorts hem där han har bott i 17 år och där han har fångat fisk i sjön, och odlat sin egen mat utan att störa någon.

Detta tills den dag då han blir bekant med en av damerna som har en bostadsrätt i närheten som han först blir förtjust i men då han isom hemlös inte uppskattas av damen ifråga snobbiga vänner och bekanta så tvingas den hemlöse mannen som har bott i sitt eget byggda hus i 17 år i parken i Hampstead Heath att genomgå en rättegång. Det slutar lyckligt men då hans nya kärlek, damen från bostadsrätten i området Hampstead Heath i London tvingas sälja alla sina ägodelar och även sin bostadsrätt och flyttar ut till landet där hon äger en tupp som visar sig vara en höna följer den hemlöse mannen efter henne. Därifrån tar deras kärlekssaga vid och får ett på det hela lyckligt men kanske inte i allt ett väntat slut på historien.

Jag tyckte att " Hemma på Hampstead Heath" är en mycket romantisk och rolig film. " Hemma på Hampstead Heath" är också en mycket roande film om de sociala relationerna i filmer.

Jag vill varmt rekommendera alla att se den engelska romantiska komdein: " Hemma på Hampstead Heath"!

Novellrecension: " The Case of the Discontented Soldier"=, The Complete Parker Pyne Private Eye= Komplleta Parker Pyne, privatdetektiv, : " Fallet med den missnöjda soldaten, ", av den engelska deckardrottningen: Agatha Christie/ Novellrecension av: Marika Frykholm


Jag har läst en novell som är en del av en novellsamling av den engelska deckardrottningen  Agatha Christie som heter: " The Case of the Discontented Soldier,/ The complete Parker Pyne Private Eye= Tteln på novellen är fritt översatt av mig " Fallet med den missnöjda soldaten", den komplettta ( novellsamlingen) om Parker Pyne Privatdektetiv.

" The  Case of the Discontented Soldier, eller som jag fritt här översatte titeln på denna delen i novellsamlingen av den kompletta novellsamlingen om Parker Pyne Privatdetektiv= " Fallet med den missnöjda soldaten" handlar om en man som har ett privatkontor där han hjälper olyckliga människor att bli lyckliga. Mannen ifråga heter Mr. Parker Pyne. Hans högra hand är den i novellsamlingen välkända engelska detektivförfattarinnan, Mrs. Ariadne Oliver som har blivit översatt till många språk världen över. ( Deckardrottningen Mrs. Ariadne Oliver förekommer flitigt i många av Agatha  Christies detektivromaner. )

I den här delen av novellsamlingen om Mr. Parker Pyne, detektiven så hjälper Mr. Parker Pyne en mycket missnöjd soldat som just har gått i penson då han nyligen har återvänt till England från Sydafrika där han har tjänstgjort i många år som soldat- han har en majors grad. Mannen heter Major Wilbraham. Mr. Parker Pyne och hans många hjälpredor utsätter Major Wilbrham för en hel rad spännande och märkliga händelser. Detta i sin tur leder till det lyckliga slutet att han som inte är gift tack vare dessa många speciella och spännande och lika överraskande händelser möter sitt livs kärlek i  den föräldralösa Miss Freda Clegg.

Jag tycker att den kompletta novellsamlingen om privatdetektiven Mr. Parker Pyne av den engelska deckardrottningen Agatha Christe är både rolig och underhållande och mycket spännande läsning. Och att den innehåller mycket romantik. Jag vill varmt rekommendera alla att läsa: " Den kompletta novellsamlingen om Mr. Parker Pyne privatdetektive,  på engelska: The compelte work of Parker Pyne Private Ee av den engelska deckardrottningen Agatha Christie.

onsdag 6 maj 2020

Bokrecension: " Jane Austen, visdomsord från en klok kvinna"/ Redigering av: Sophia Bedford-Pierce/ Översättning av: Birgitta Rydberg/ Förlag: Monica Lindhs Presentböcker i Värnamo/ Recension av: Marika FrykholmCitat
Jag har just läst en  Sophia  Bedford- Pierce redigerad bok av valda och väl tänkvärda citat ur Jane Austens romaner, som heter: " Jane Austen visdomsord av en klok kvinna".


Den mycket välkända engelska 1800- tals författarinnan, Jane Austen är världsberömd för romaner såsom:

" Stolthet och fördom"
" Förnuft och känsla"
" Northanger Abbey", ( där Jane Austen på ett skämtsamt sätt  mycket humoristiskt sätt driver med den Gothisa  skräckroman- genren. )
" Emma"
" Pursuasion"
" Mansfield Park

Bland andra mycket välkända romaner av Jane Austen.

Ett citat hämtat ur boken: " Jane AAusten visdomsord av en klok kvinna", redigerad av Sophia Bedford-  Pierce på 6 3 sidor, är bland andra följande:

" Hur väl de blivande makarna än känner varandra och hur lika de än är till sättet befrämjar det inte deras äktenskap det bittersta..."
" Det är bättre att veta så lite som möjligt om felen hos den man ska tillbringa livet med."
( Charlotte i, " Stolthet och fördom":

Handlingen i Jane Austens romaner skildrar ofta de blivande äkta makarnas väg till att få varandra genom en rad olika dramatiska situationer och många förvecklingar.  På Jane AUstens tid i 1800- talets England i den engelska överklassens herrar och damers kretsar var det  av minst lika stor betydlse att gifta sig till ett bra ekonomiskt förutsättningsbart äktenskap som att de blivande makarna älskade varandra. Jane Austen, själv, ( vilket jag lärde mig efter att ha sett en film på internet om Jane Austens liv) blev själv tvungen att avstå från att gifta sig med den man hon älskade som hon hade träffat på en bal hos gemensamma vänner, då han var en fattig advokatstuderande som skulle bli tvungen att gifta sig rikt på grund av att han hade många yngre syskon att försörja. Så den unge advokatstuderandens släktingar tvingade honom helt enkelt bort från Jane Austens sällskapsliv för att hindra dom från att träffa varandra.

Ett gott och lyckligt äktenskap byggde mycket på de blivande parternas såväl ekonomiska situation såväl som ett  ömsesidigt tycke för motpartern.

Ytterligare ett citat hämtat ur boken: " Jane Austen visdomsord av en klo kvinna", redigerad av: Sophia Bedford- Pierce:

" Om hjältinnan i en roman inte beskyddas av  hjältinnan i en annan,av vem kan hon hon isåfall förvänta sig beskydd och aktning"?
"( " Nrrothanger Abbey", där hjältinnan heter Cathrine:)

" Ytterligare ett citat:

" EN kvinna bör inte gifta sig med en man enbart därför att han ber henne eller därför att han är förtjust i henne".
( " Emma", ur romanen, " Emma".)


Denna bok gavs ut på förlaget:

Monica Linds Presentböcker i Värnamo.

Jag har tyvärr ingen kännedom om hur pass lätt eller svårt det är att fortfarande kunna köpa eller beställa denna bok men jag vill ändå varmt rekommendera alla att läsa den. Särskilt om man som jag är en klar beundrare av Jane Austens romaner så har denna bok på 63 sidor en hög igenkänningsfaktor.Teaterrecension: " Frankenstein", baserad på Mary Shelleys roman: " Frankenstein", här på The National Theatre i London/ Onsdagen 200406/ Recension av: Marika Frykholm

Jag har just sett föreställningen: " Frankenstein", som  här spelas på: The National Theatre i London. Baserad på den engelska författrinnan, Marye Shelleys roman: " Frankenstein".

Mary Shelley hade tillsammans med några berömda poeter en litterär samling en sommar i Italien och då skulle de var och en skriva en spökhistoria till sina träffar. En natt sägs det att Mary Shelley drömde en mardröm. Denna mardröm blev upptakten till hennes världsberömda roman: "
Frankenstein".
" Frankenstein" handlar om hur den engelske vetenskapsmannen, Victor Frankenstein skapar en levande varelse, ett monster av mänskliga kvarlevor från en kyrkogård. Denna hans skapelse ger han liv. Skapelsen kommer att hata sin skapare Victor Frankenstein för att denne har tvingat honom till ett ensamt och öde liv utanför den mänskliga gemenskapen. Och framförallt, utan att kunna finna en kvinna som är som honom själv, att älska. Likt Adam bönfaller denne varelse Voctor Frankenstein att uppfinna en kvinnlig varelse som är som han själv som han lika Adam i Bibeln kan få ta till sin hustru och älska  och leva tillsammans med. Victor Frankensteins uppfunna varelse, monstret som han har skapat, lovar Victor Frankenstein att om han bera vvill uppfylla denna hans högsta önskan ska han och hans  hustru som han lovar att älska över allt annat försvinna från världen för alltid och Victor Frankenstein ska aldirg mer behöva träffa honom. Vetenskapsmannen Victor Frankenstein uppfyller sitt löfte. Men det går verkligen inte som  Victor Frankenstein och hans skapade monster har önskat sig. Det går så galet det kan tänkas bli. Och det värsta är att det går ut över Victor  Frankensteins blivande älskade hustru, Elizabeth., hans kusin.
Jag tycker att den engelska föreställningen, " Frankenstein", baserad på den engelska författarinan Mary Shelleys roman med samma  titel här uppförd för första gången fredagen 200501 på The National Theatre i London var en mycket sorglig, tragisk och mycket spännande historia full av oväntade äventyr.. Och att den samtidigt innehöll mycket medmänsklighet och värme som tidvis visas mot det stackars fula monstret, Victor Frankensteins skapelse.

Jag tyckte att scenografin passade väl ihop med historien och jag gillade mycket valet av skådsspelarnas kostym, både de manliga skådespelarna och även de kvinnliga skådespelarnas kostymer.