fredag 21 juni 2024

Ett boktips: "Anomalin" av den franske förfatrtaren: Hervè le Tellier/ Tips ditlagt av: Marika Frykholm

 Jag vill härmed dela med mig av en i mitt tycke mycket intressant och väl läsvärd roman som heter: " Anomalin" skriven av den franske författaren: Hervè Le Tellier.

" Anomalin" har allt det man kan tänkas begära av en utmärkt science- fiktion roman: Två plan som landar  med ett stort mellanrum som innehåller varsina identiskt lika uppsättningar va samma passagerare, kabinpersonal respektive varsin uppsättning av två identist lika piloter' på respektive plan.

Bägge planen är på väg från Paris till New York. Hela världen drabbar samman i detta oförklariga mysterium. Forskare, FBI; för att inte tala om militären. Och inte minst de  många religiösa fanatikerna som hävdar att kopiorna i plan nummer två är skapade av Djävulen. 

Jag vill varmt rekommendera alla att läsa " Anomalin" av den franske författaren Hervè Le Tellier! Detta på grund av den trovärdiga beskrivningen av hur människorna på de bägge planen reagerar och hur nyheten tas emot av allmänheten i stort. 

För att inte tala om de många snillrika vetenskapliga förklaringarna till hur duppletteringen kunde ske. Om det är så som min kompis som har läs samma bok förklarade att många diskuterar just nu att " världen i själva verket och människorna i den i själva verket bara är en simulering, ett mycket intelligent skapat dataprogram skapat av en högre intelligens som iaktar oss utifrån sitt eget perspektiv hur vi jordiska varelser hanterar det vi upplever i vår värld. Jag tycker att denna tanke är mycket fantasieggande. Och inte så lite skrämmande. Har vi en fri vilja eller har vi det inte? Upplever vi verkligen att vi sitter vid ett skrivbord och skriver på våra datorer eller gör vi det inte? Det är sådana frågor som huvudpersonerna i  den franska romanen:" Anomalin" sysselsätter sina frågeställningar med. Jag tycker att det var oerhört spännande att läsa om dessa funderingar kring världens skapelse. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar